2008-05-08 09:58:19

Ett sätt att tänka och agera i globaliseringens tidsålder


(08.05.2008) Det påvliga samhällsvetenskapliga rådet har avslutat dess fjortonde plenisammanträde i Vatikanen under temat ”Strävan efter det gemensamma goda: Hur solidaritet och subsidiaritet kan arbeta gemensamt.” Årsmötet tog upp frågor om hur vi bör fostra det gemensamma goda i globaliseringens tidsålder.


En av de områden som tillägnades uppmärksamhet var ”peer-to-peer” Internetmedia, till exempel Facebook och Wikipedia. Man diskuterade hur de kan och bör bidra till en social gemenskap vilken sträcker sig över världens politiska och ekonomiska skiljelinjer. Man undersökte hur Internet var ett bidragande verktyg i strävan efter att uppfylla det gemensamma goda.


Under mötet fick en av utvecklarna av ”peer-to-peer” media Dr. Michel Bauwens ordet. Han berättade bl a om hur Internet inte endast är en teknologi idag men även att det är ”ett sätt att tänka och agera”. Vad menar han? Han menar att i Internets globala värld antas det att kunskapen redan existerar inom en nära gemenskap, detta är ett sätt att tänka i linje med subsidiaritetsprincipen. Vidare så baseras denna kunskap på frivilliga bidrag, man får inte betalt för det, detta är ett sätt att agera i linje med solidaritetsprincipen.


Dr. Michel Bauwens vidare förklaring visade hur denna teknologi ger personer från de rika länderna nya möjligheter att ge bistånd till sina bröder i utvecklingsländer. ”Utvecklingsländer”, sade han, ”kommer att använda dessa teknologier för att höja deras levnadsstandard. Genom ett gratis utbyte av kunskap kommer de att kunna hoppa över flera moment i utvecklingsarbetet”.
All the contents on this site are copyrighted ©.