2008-05-08 16:12:29

Den melkitiska patriarken Gregorius III på audiens hos påven


(08.05.2008) Igår deltog Armeniens patriark Karekin II under påvens audiens, och idag besöker ytterligare en patriark från öst Vatikanen. Vi ska titta närmare på vad påven Benedictus XVI sa till den katolska grekisk melkitiska patriarken Gregorius III som besökte honom idag i det apostoliska palatset. Melkiterna tillhör den östliga katolska kyrkan som har diverse olika förgreningar beroende på hur kyrkan utvecklades historiskt i de olika kulturernas politik och språk i mellanöstern.

Melkiterna lyder under patriarken av Antiokia och finns främst i Syrien och Egypten. De har 11 stift och det liturgiska språket är främst arabiska med grekiska fragment. Det gamla namnet melkit betydde ursprungligen de som accepterat Kalcedoniens dekret, vilket var de imperialistiska lagarna. Man finner den melkitiska kyrkan även i Turkiet och i Grekland, där grekiska är det liturgiska språket..
Under dagens besök talade påven och patriarken Gregorius III franska med varandra. Påven uttryckte sin glädje över den melkitiska kyrkans pilgrimsfärd till apostlarnas gravar i Rom, och sin uppskattning över den melkitiska kyrkans levande styrka i en region som är starkt präglad av sociala och politiska svårigheter. Benedictus XVI uppmärksammade även den melkitiska kyrkans engagemang i den ekumeniska dialogen med den ortodoxa kyrkan.

Benedictus XVI och Gregorius III talade vidare om den dramatiska situationen i mellanöstern och om den känsliga diplomatik som den melkitiska kyrkan strävar efter att upprätthålla med politiska och auktoritära institutioner, liksom om den interreligiösa dialogen och de svårigheter som måste bemötas med en broderlig uppriktig och objektiv dialog. "Vi måste göra allt för att välta de murar som skapar misstro", sade påven, "och det kan kyrkan bara göra som enad".All the contents on this site are copyrighted ©.