2008-05-08 16:25:26

Benedictus XVI gratulerar fader Michael Heller, årets Templetonpristagare


(08.05.2008) Påve Benedictus XVI skickade igår den 7 maj sina gratulationer till den polska kosmologen och katolska prästen Fader Michael Heller, som detta år var mottagaren av det engelska Templetonpriset. Varje år donerar Sir John Templeton, 95 år, en av världens skickligaste aktieplacerare, 40 miljoner dollar till forskning, utbildning och böcker som handlar om gränssnittet mellan religion och vetenskap. För detta arbete blev John Templeton, numera brittisk medborgare, adlad 1987 av drottning Elizabeth II.


Templetonpriset delades för första gången ut 1972 av Prince Philip. Stiftelsen delar ut priset till en person "som möjliggjort upptäckter och genombrott för att utvidga den mänskliga förståelsen av det gudomliga". Priset på drygt en miljon euro är världens största årliga pris till en enskild person.


Fader Heller får priset för sitt arbete med att knyta samman fysik, kosmologi, teologi och filosofi. Heller har forskat i ämnen som universums uppkomst, kvantfysik och relativitetsteorin. Han är professor i filosofi vid teologiska akademin i Krakow och biträdande professor vid Vatikanens astronomiska observatorium i Italien. ”Vetenskap ger oss kunskap, och religion ger oss mening. Båda delarna är grundförutsättningar för ett värdigt liv. Vetenskap och religion går att förena”, sade fader Heller.


”Michael Heller får priset för sin "vetenskapens teologi", vilket har lett till en djupare förståelse av religiösa begrepp, samtidigt som det vidgar vetenskapens horisonter”, sade Tempeltonstiftelsens ledare John Templeton Jr. Pristagaren planerar att grunda ett Kopernikuscenter i Krakow med syfte att främja vetenskap och teologi som vetenskaplig disciplin.


Under mer an 40 år har fader Heller utvecklat en skarp och originell forskning angående uppkomsten och orsaken av universum, oftast under intensiv förtryck av statsmakten. Heller har i årtionden levt i spänningsfältet mellan marxismen och den katolska kyrkans doktrin. Benedictus XVI skrev genom Vatikanens statssekreteriat i sitt gratulationstelegram att:


”Den Helige Fadern glädjes av beskedet om pristagaren vilket är ett erkännande av fader Hellers enastående bidrag till dialogen mellan den moderna vetenskapen och religion och ger sina varmaste gratulationer”.

Telegrammet fortsätter: “Hans Helighet har ständigt talat om vikten av ett fruktsamt möte mellan tro och vetenskap, de två vingar på vilka den mänskliga själen höjer sig till ett begrundande av sanningen, och önskar uppmuntra alla de som ägnar sina liv åt de djupa insikter som finns att vinna i vetenskaplig forskning inom ett religiöst sammanhang”.


Telegrammet citerar psalm 19 när den försäkrar Templetonpristagaren om Benedictus XVI:s böner att fader Hellers arbete inom kosmologi och filosofi skall hjälpa att sprida budskapet att: ”Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk” (Ps 19:2). Telegrammet avslutas med att Den Helige Fadern skall komma ihåg fader Heller i hans böner och till sist delgav påven sin apostoliska välsignelse.
All the contents on this site are copyrighted ©.