2008-05-08 16:24:53

Папата се срещна с Мелкитския гръцкокатолически патриарх Грегориос ІІІ Лахам: нов апел за християнско единение


(08.05.2008) - Повече от 300 поклонници от Мелкитската гръцкокатолическа църква от различни близкоизточни страни, водени от патриарха на Антиохия в Сирия, Грегориос ІІІ Лахам и 14 епископи, се срещнаха с Папата тази сутрин във Ватикана. Аудиенцията се проведе в Клементинската зала след личната среща между двамата духовни водачи. В поздравителното си слово Бенедикт ХVІ изтъкна предстоящото откриване на Годината на Св.Павел, който „именно по пътя за Дамаск – седалище на Мелкитската патриаршия - трансформира своето съществувание и открива вратите на християнството за всички народи”. Папата подчерта и икуменическата дейност на Мелкитската гръцкокатолическа църква и най-вече „братските отношения” с православните християни, тъй като това е „спешна необходимост”:


"Nous devons donc faire tout notre possible pour abattre les murs de division… "
„Трябва да направим всичко възможно, за да съборим стените на разделението и недоверието, които пречат на единението – каза Папата. Същевременно не трябва да се забравя, че търсенето на единението не е само задача на една локална Църква, а на цялата Църква, което отговаря на нейната същност”. Бенедикт ХVІ припомни, че единението не е плод на човешката дейност, а преди всичко дар на Светия Дух. Затова трябва да се проси с молитва от Господа, за да помогне в общото търсене на християнското единение.


Папата подчерта и „добрите отношения” на Мелкитската гръцкокатолическа църква с мюсюлманите и техните институции и стремежа проблемите да бъдат разрешавани „ в духа на братския, откровен и обективен диалог”, насърчавайки и защитавайки едновременно социалната справедливост, моралните ценности, мира и свободата „за благото на всички”.


Бенедикт ХVІ разшири погледа си към „бурния и понякога драматичен контекст в Близкия Изток”, където Църквата трябва да посрещне ситуации в които политиката играе основна роля:


“Il est donc important qu’elle maintienne des contacts avec les Autorités politiques… "
„Много е важно Църквата да поддържа контакт с местните политически власти, институции и различни партии – отбеляза Папата. Въпреки това, политическият живот не е задължение на клира, а на миряните. Църквата трябва да предлага на всички светлината на Евангелието, за да могат всички да служат на общото благо и справедливостта, които да разкрият пътя на мира пред народите в целия регион”.
All the contents on this site are copyrighted ©.