2008-05-07 10:02:07

Vatikanens statssekreterare kardinal Tarcisio Bertone reser till Pompeji


(07.05.2008) Under maj månad visar Kyrkan på ett särskilt sätt sin vördnad till Jungfru Maria och den 8 maj skall Vatikanens statssekreterare Tarcisio Bertone till Pompeji till Vår fru av Rosenkransen för att be rosenkransen och den salige Bartolo Longos bön ”Åkallan av Jungfrun” från 1883. Den bes runt om hela världen på den 8 maj. Det är en särskild bön tillägnad Guds moder. Helgedomen som är tillägnad vår Fru av Rosenkransen i Pompeji nära Neapel är ett bland de mest besökta marianska vallfärdsorten i Italien.

Rosenkransen har spelat en viktig roll i flera helgons böneliv, till exempel för den syditalienske mystikern Padre Pio (1887-1968), och just Bartolo Longo (1841-1926), som skapade den särskilda rosenkranshelgedomen vid den antika ruinstaden Pompeji i Syditalien. Både helgonförklarades av påve Johannes Paulus II.

Den Heliga Rosenkransen är en enkel bön men den har ett stort djup. När den bes på ett bra sätt, blir den en introduktion till den levande erfarenheten av det gudomliga mysteriet och ger sålunda våra hjärtan, våra familjer och vår församling den frid som vi är i så stort behov av idag.

Under rosenkransbönen förenar man den muntliga med den inre eller betraktande bönen. Under den muntliga bönen betraktar man tillsammans med Maria Kristi ansikte under Hans glädjerika, ljusfyllda, smärtsamma och ärorika mysterier. Genom den lugna rytmen i upprepandet av ’Hell dig Maria’ stillar rosenkransbönen vårt inre och öppnar vår själ mot den frälsande nåden.
All the contents on this site are copyrighted ©.