2008-05-07 17:19:45

Audiensen med en kär omfamning mellan Påven Benedictus XVI och Patriarken Karekin II av Armenien. Det gemensamma målet är freden....


(07.05.2008) Vi fick vid onsdagens audiens vara med om en händelse av stort ekumeniskt värde.
Med en varm omfamning tog Benedictus XVI nämligen emot patriarken av Armenien, Karekin II, på Petersplatsen inför 30 000 deltagare. De båda satt sedan sida vid sida under audiensens gång.

Påven började med att uttala en varm hälsning till Patriarken på engelska, i vilken han uttryckte sin uppskattning över patriarkens personliga insatser för att förbättra förhållandet till katolikerna. Så här löd några ord i Påvens hälsning till Karkein II: ” Ers Helighet, jag ber för att den Helige Andes ljus skall belysa patriarkens pilgrimsfärd till apostarna Petrus och Paulus gravar i Rom , de viktiga möten som kommer att hållas här och speciellt våra personliga samtal. Jag ber er alla här idag att bedja om Guds välsignelse över detta besök.” Sången vi hörde är en armensk sång.
Karekin i sin tur underströk bl.a att omfamningen som Påven gett honom ger uttryck för värmen i förhållandet till katolikerna. Patriarken talade även om det gemensamma målet mellan de båda kyrkorna , som är freden. ”I våra olikheter, sade Karekin, har vi kärleken gemensamt.”

I sitt tal gjorde Påven ett fördömande över det armenska folkmord som ägde rum i början på 1900-talet , då de kristna armenierna fick lida svåra förföljelser . De många martyer vi har från den tiden utgör ett tecken på den Helige Andes makt och närvaro i mörka tider, något som fortsätter att utgöra ett hoppets tecken för de kristna under alla tider. Påven påminde även om de möten som patriarken hade haft med Johannes Paulus II år 2000 och 2001 och hans deltagande i påvens begravning.

En varm hälsning fick representanterna från den katolska församlingen i Qatar, som för två månader sedan invigt sin nya kyrka ”Rosenkransens kyrka” i ett land med övervägande muslimer. Katolikerna är f.n. 140 000.

För alla fotbollsintresserade kan vi nämna att fotbollslaget INTER idag kom för att ge påven sin hälsning och deras tekniker Roberto Mancini var helt imponerad och rörd :" Det är för mig en stor erfarenhet att få vara med här idag". Fotbollslaget gav nu Påven ett guldkort med deras tillägnan, en bok om INTERs hundraåriga existens och lagets resp. fotbollströjor.All the contents on this site are copyrighted ©.