2008-05-07 16:57:20

Брюксел: Спад на браковете и раждаемостта в Европа


(07.05.08) Европейската мрежа на Института за семейни политики представи в Брюксел доклад за “Еволюцията на семейството в Европа, 2008”, във връзка с честванията на Деня в Европа и на Международния Ден на семейството. “За да могат европейските семейства да продължават да извършват своята неотменима функция – заяви Лола Веларде, председател на Европейската Мрежа – е необходимо различните организми, институции и социални организации от Европа да го подкрепят, а отделните страни членки да инкорпорират в своите икономически и социални политики семейното измерение” защото проблемите на семейството продължават да се засилват. През тези 27 години индикаторите за населението, раждаемостта, брачните съюзи, разделянията и жилищата непрекъснато се влошават. Според цифрите в доклада, Европа се намира в период на демографска зима – днес броят на преминалите 65-годишна възраст е по-голям с 6 милиона от този на 14-годишните младежи. Бавният растеж на населението се дължи по-специално на имиграцията, която представлява 84% от растежа на населението от Европейския съюз през периода 2000-2007 г. Проблемът с раждаемостта е критичен, защото се раждат все по-малко деца, почти един милион по-малко в сравнение с 1980 г. Освен това се правят един милион аборта, които заедно с туморите, представляват главната причина за смъртността в Европа. Освен това има срив в браковете. Всяка година се регистрират все по-малко бракове и все по-голям е броят на тези които се разпадат. Освен това къщите са все по-празни: в две от всеки 3 европейски къщи няма нито едно дете. Пред тази ситуация Европейската мрежа на Института за семейни политики предлага приемането на политики със “семейна перспектива”.All the contents on this site are copyrighted ©.