2008-05-03 11:38:18

Benedictus XVI ber rosenkransen i Santa Maria Maggiore


(03.05.2008) Maj månad är tillägnad Maria i den romersk-katolska traditionen och för att inleda denna månad ber idag Benedictus XVI rosenkransen i basilikan Santa Maria Maggiore i Rom, ”Den Största Mariakyrkan”. Namnet förklarar att den är den största kyrkan i Rom som är vigt till Jungfru Maria. I katolska kyrkan vördar vi Guds moder på ett särskilt sätt, och genom rosenkransen visar vi Maria vår vördnad. Rosenkransbönen har man bett inom kyrkan sedan 1000-talet.

Man kanske kan fråga sig vilken roll Maria har i frälsningshistorien. Jesus, Guds son, föddes av Jungfru Maria för vår frälsning. Under Kyrkans första århundraden hade man stora diskussioner om detta och konciliet i Efesos definierade till slut titeln ”theotokos”, Guds moder. Det väsentliga i tron är just detta, att man inte kan separera Sonen från Modern. Det är med denna övertygelse som Kyrkan under seklernas gång har bekräftat den Obefläckade Avelsen eftersom Maria, Guds moder, inte kunde ha haft arvsynden i sig. Sedan, fram till Jungfru Marias himmelsfärd, vilken är den senaste dogmen inom Kyrkan då Pius XII 1950 uttalade sig ex cathedra att Maria tagits upp till himlen med kropp och själ. Varför? Maria, Guds moder, kunde inte vara skild från himlen. Därför tillägnar vi en månad under året, Maj, till Maria.
All the contents on this site are copyrighted ©.