2008-05-03 17:01:13

Бенедикт ХVІ: Мирът и справедливостта са част от мисията за разгласяването на Евангелието


(03.05.2008) - Човешкото достойнство, общото благо, солидарността и субсидарността бяха основните моменти в словото на Папата пред членовете на Папската академия за социални науки, които прие днес на аудиенция по повод пленарната сесия на ватиканското ведомство на тема: „Преследване на общото благо: взаимодействие между солидарност и субсидарност”. Бенедикт ХVІ подчерта важната роля на Социалната доктрина на Католическата църква при посрещането на новите предизвикателства на ХХІ век, но също и „повелите” на новото време: намаляване различията при разпределението на благата, разширяване възможността за образование, подкрепата на устойчивото развитие и защитата на околната среда. Също така подчерта и взаимодействието между четирите фундамента на католическото социално учение: човешкото достойнство общото благо, субсидарността и солидарността.


“How can solidarity and subsidiarity work together…”
Относно бинома солидарност – субсидарност, Папата поясни, че „развитието, зачитащо човешкото достойнство, е същностна характеристика на всеки човек създаден по Божи образ”. От своя страна субсидарността трябва да бъде схващана като „координиране дейността на обществото по такъв начин, който може да подкрепя целия живот на местните общности”. За Папата, човешкото достойнство може да се постави в пресичането на две прави: „хоризонтална, представляваща солидарността и субсидарността и вертикална, представляваща общото благо”. Папата допълни, че дълбочината на човешката личност превъзхожда схемите.


“The principles of solidarity and subsidiarity…”
„Принципите на солидарността и субсидарността са обогатени от нашата вяра в Триединството - подчерта Папата - тъй като тези принципи имат силата да насочат мъжете и жените по пътя към разкриването на тяхната крайна и свръхестествена съдба”. Оттук произлиза и „отговорността на християните да реализират мира и справедливостта, както и неизменния дълг да изграждат общото благо, което е неразделна част от тяхната мисия да провъзгласяват дара на вечния живот за който Бог е призвал всеки мъж и жена”. Папата насърчи християните да действат според принципа на субсидарността, чрез насърчаване на семейния живот, доброволческите организации, частни инициативи и такъв обществен ред, който подпомага коректното функциониране на основните общности в обществото”.


“When we examine the principles of solidarity and subsidiarity…”
Папата анализара принципите на солидарността и субсидарността в светлината на Евнагелието, като изтъкна че и двата водят към Исус, който иска да обичаме ближния както себе си. „Истинската солидарност – изтъкна Папата – завършва само когато предложим нашия живот в служба на другите”. По същият начин, субсидарността е насочена към Исус: „Общество, което зачита принципа на субсидарността премахва чувството за недоверие и гарантира свободата на гражданите в сферата на търговията, политиката и културата”.
All the contents on this site are copyrighted ©.