2008-05-03 17:01:22

Бенедикт ХVІ: Медиите, проводници на истината


(03.05.2008) - На 4 май Католическата църква отбелязва Световният ден на социалните комуникации на тема: „Средствата за социални комуникации на кръстопът между протагонизма и служението. В търсена на истината, за да бъде споделена”.

 
В своето послание за този ден Папата подчертава преди всичко нарастващата важна роля на медиите „във всяка област на човешкия опит” и като „съставна част от междуличностните отношения, както и в социалните, икономическите, политическите и религиозните процеси”. Бенедикт ХVІ подчератва и тяхната роля като „разпространители на първичното благо на информацията”, наричайки ги „поддръжници за развитието на демокрацията, двигатели за ограмотяването, диалога и разбирателството между хората и средства за свободното движение на мисълта в порядъка на солидарността и социалната справедливост”. По този начин, обобщава Светия Отец, медиите отговарят на тяхната задача да служат на общото благо и подпомагат „формирането на етиката и вътрешното израстване на човека”.

Предвид този потенциал, Папата отбелязва и опасността, че тези средства могат да бъдат подчинени на един „недискриминиран протагонизъм” или „да попаднат в плен на онзи, който ги използва за манипулиране на съзнанието”. Папата допълва, че при съвременните тенденции, медиите могат да достигнат истинска промяна на своята роля и понякога не само отразяват реалността, а дори „създават” събития. Предвид силното влияние на тези средства върху човека и обществото, Папата изтъква, че „не всичко което е технически възможно е също така и етически приложимо”.

Така, обобщава Папата, обществото се намира на един кръстопът и трябва да направи неотложен избор, за да може медийната култура да бъде смятана за „съставна част от антропологическия въпрос, който е сериозно предизвикателство за Третото хилядолетие”. Медиите, подчертава Бенедикт ХVІ, чрез една „информационна етика”, насочена към защитата на човешкото достойнство, са призвани „да търсят и представят истината за човека, който е върховното призвание на социалната комуникация”. За тази цел те трябва да използват всички езици, „все по-красиви и рафинирани” с които разполагат. Тази задача не касае само медийните ръководители и комуникатори, а всички нас, изтъква Папата, тъй като и ние сме комуникатори, чрез новите медии, като телефония и Интернет.

Папското послание вижда всеки човек един „търсач на истината”. Това касае още повече оценяващите медийните продукти, програми или фикшън с високо качество, в чиято продукция истината, красотата и величината на човешката личност, включваща и религиозното измерение, са „признати и добре представени”. Онзи, който знае, че Истината е Христос, не може да не я комуникира, предаде и сподели, подчертава Папата. „Съвременната епоха на комуникациите е ценно време за търсене на истината и за развитието на общението между хора и народи”.
All the contents on this site are copyrighted ©.