2008-05-02 14:30:58

Смело и всеотдайно Църквата да предлага на целия народ надеждата в Христос: насърчение на Папата към кубинските епископи на визита ad Limina


(02.05.08) Слово наситено с надежда към бъдещето бе това на Папа Бенедикт ХVІ към епископите от Куба, приети на аудиенция по повод тяхната визита ad Limina. Папата насърчи йерарсите да посветят силите си на възпитанието на младежите, на формирането на миряните, да насърчават ценностите на семейството и на брака. Освен това поиска по-голям достъп на католиците в мас медиите и достатъчен брой култови места за пасторалните нужди на католическата Църква. Светият Отец бе поздравен от председателя на Кубинската епископска конференция, архиепископ Хуан Гарсиа Родригес.

**********
“В този момент на историята” Църквата в Куба е призвана “да предлага на цялото кубинско общество единствения път на надежда: Христос, нашият Господ”. Именно тази надежда, посочи Папата, е “силата, която подкрепяше кубинските вярващи по пътя на вярата и на любовта”. По тази причина, продължи, насърчаването на духовния живот “трябва да заема централно място в пасторалните програми”. Папата подчерта своята “духовна близост” към Църквата в Куба, припомняйки “връзките на единение”, които винаги са характеризирали кубинските епископи и Светия Престол. Бенедикт ХVІ припомни скорошното пътуване в Куба на държавния ватикански секретар кард.Тарчизио Бертоне и постави акцента върху “виталността на Църквата” в Куба:

“La vida eclesial cubana ha experimentado un cambio profondo…”
“Църковният живот в страната”, подчерта Папата, “изживя една дълбока промяна”, особено с историческата визита на Йоан Павел ІІ преди десет години. “Въпреки многобройните трудности и ограничения”, каза, бе извършена “интензивна пасторална работа”, която допринесе “за засилването на мисионерския дух на всички кубински църковни общности”. Думи придружени от поканата на Папата да продължават усилията за евангелизация, за да бъде занесена Христовата светлина във всяка сфера на обществото.

“Uno de los objetivos prioritarios del Plan de Pastoral…”
Светият Отец припомни, че един от приоритетите на пасторалната програма, разработена от епископата е формирането на миряни съзнаващи своето призвание и мисия в Църквата и в света”. Папата окуражи йерарсите да насърчават автентичния процес на “възпитание във вярата на различни нива с помощта на съответно подготвени катехисти”. “Подкрепяни от интензивен духовен живот и разчитайки на солидна религиозна подготовка, бе неговият призив, верните миряни “биха могли да предложат убедителен пример на вяра във всички контексти на обществото”, осветлявайки го със светлината на Евангелието. Отправи пожеланието “Църквата в Куба в съответствие със своите законни въжделения, да може да има нормален достъп до средствата за социални комуникации”. Призна пасторалният устрем, характеризиращ кубинския клир, въпреки ограничения брой свещеници и големите трудности, които среща:

“Confio tambien en que el incremento de las vocaciones…”
“Вярвам – каза – че увеличаването на званията и утвърждаването на подходящи програми, ще позволят на Църквата в скоро време да има достатъчен брой презвитери, както и необходимите култови места за провеждане на своята пасторална и духовна мисия”. “Увеличаването на свещеническите звания”, подчерта, “е един извор на надежда”. И отбеляза значението на грижата за семинариите, които трябва да заемат привилегировано място в сърцето на епископите. На семинаристите, допълни, трябва да бъде осигурена “възможно най-добрата духовна, интелектуална и човешка подготовка”. Специално място в словото на Папата бе отделено и на семейството:

“Sé cuànto les preoccupa la situaciòn de la famiglia…”
Бенедикт ХVІ изброи главните проблеми на кубинските епископи относно семейството “застрашавано и отслабвано от развода и от неговите последствия”, от “практиката на аборта и на икономическите затруднения”. Припомни още “разделянето на семейства по причина на емиграцията и други мотиви”. Призова епископите “да удвоят усилията, за да могат всички, особено младежите”, “да се чувстват привлечени от красотата на автентичните ценности на брака и на семейството”. Същевременно, продължи, “е необходимо да се предлагат условия, за да могат семействата да упражняват своето основно право за религиозното и морално възпитание на своите деца”. Бенедикт ХVІ не пропусна да даде висока оценка на примерния труд на много монаси и монахини:

“He podio comprobar con gozo la generosidad…”
“Виждам с радост – заяви – всеотдайността, с която Църквата се посвещава в служба на най-бедните и нуждаещите се, получавайки заслуженото признание на целия кубински народ”.

От своя страна, в поздравителното си обръщение председателят на кубинските епископи, архиепископ Хуан Гарсиа Родригес подчерта, че Църквата и народът на Куба “гледат с надежда” на настоящите промени в страната. Накрая изрази пожеланието Папата да посети Куба по повод 400-годишнината от откриването на иконата на Дева Мария на Милосърдието в Байя ди Нипе през 1612 г.







All the contents on this site are copyrighted ©.