2008-05-02 13:32:10

"Постигане на общото благо": тема на Пленарната асамблея на Папската академия за социални науки


(02.05.08) От днес във Ватикана започна работа пленарната сесия на Папската академия за социални науки на тема: “За постигане на общото благо: как солидарност и субсидиарност могат да действат заедно”. Обсъжданията на академията върху предизвикателствата пред социалната доктрина на Църквата в настоящите контексти на живота, характеризирани от постоянни промени, тази година ще се спрат на ролята на солидарността и на субсидиарността с цел автентичното обновление на социалния живот. Отправна точка на анализите – както се чете в материалите за асамблеята – е изложеното в Компендиума на Социалната доктрина на Църквата относно постоянните принципи на католическото социално поучение – достойнство на човешката личност, общото благо, субсидиарността и солидарността – принципи, често пъти неразбирани или зле тълкувани. Желанието е да се обсъди честата употреба на тези концепции и тяхното прилагане, да се индивидуализират практически примери за коректна употреба на тези принципи и да се помисли за една “нова конфигурация на обществото” вдъхновена от социалното вероучителстване. Документацията и организацията на асамблеята подготвиха академиците Маргарет Арчер от университета Warwick във Великобритания и Пиерпаоло Донати от университета в Болоня. Заедно с папските академици в пленарната асамблея вземат участие университетски професори, експерти и личности от различни европейски страни, Съединените щати, Канада, Аржентина и Бразилия. Ще вземат участие архиепископите от Дъблин, монс.Мартин и на Дижон, монс.Минерат и др.All the contents on this site are copyrighted ©.