2008-05-01 12:38:47

САЩ: расте броят на миряните ангажирани в Църквата


(30.04.08) Докато е все още силно ехото от визитата на Бенедикт ХVІ в Съединените щати, американската Църква очертава все повече своята идентичност. На базата на проучване направено от шест католически организации и представено тези дни, се вижда, че в своята дейност американската Църква разчита и се опира на миряните. Както пише Осерваторе Романо, расте броят на католиците, но едновременно с това намалява този на свещениците и в този контекст е необходима реорганизация на енориите с по-широко място, но също така административна и легална отговорност за дяконите и миряните. За отбелязване е и една друга тенденция: през последните 15 години е удвоен броят на католическите енории лишени от постоянен свещеник. “Животът в енориите, какъвто бе познат в миналото – подчертава Марти Жевел, изготвил доклада – не е повече същият”. Условие продиктувано не само от кризата в званията, но преди всичко от увеличаването на броя на католиците в резултат на силната латиноамериканска имиграция. Същевременно става все по-необходимо тясното сътрудничество между клира и миряните. Друг въпрос е този за етническото и културно различие, което все повече ще тежи в бъдещето на Църквата.All the contents on this site are copyrighted ©.