2008-04-27 16:28:25

Venesueloje paskelbta nauja palaimintoji


Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Jose Saraiva Martins, popiežiaus Benedikto XVI įgaliotas, Venesuelos sostinėje Karakase sekmadienį aukotų Mišių metų paskelbė palaimintąja seserį Šventojo Juozapo Kandelariją.

Susanna Paz – Castillo Ramirez (tokie buvo jos tikrasis vardas ir pavardė) gimė 1863 metais Venesueloje. Pamaldi ir jautri kenčiančių ir visuomenės atstumų žmonių bėdoms, nuo pat ankstyvos jaunystės globojo ligonius ir apleistuosius, ypatingai pasižymėjo artimo meilės darbais kai devynioliktojo amžiaus pabaigoje Venesueloje vyko perversmai ir pilietiniai konfliktai. Kitų bendraminčių merginų padedama ji slaugė sužeistuosius, slėpė persekiojamuosius. Savo nuodėmklausio kunigo, vėliau vyskupo, Sixto Sosa padrąsinta, 1903 metais ji pasišventė tarnauti ligoniams savo gimtojo Orituco miesto ligoninėje. Po kelerių metų jos pačios ir kitų su ja ligoniams tarnavusių moterų grupė gavo oficialių Bažnyčios pripažinimą ir tapo „Vargšų mažųjų tarnaičių kongregacija“. Moterų labdarių būriui tampant Bažnyčios pripažinta vienuoline kongregacija, jos steigėja Susanna Paz – Castillo Ramirez gavo Motinos Šv. Juozapo Kandelarijos vardą. Vėliau Mažosios tarnaitės prisijungė prie seserų karmeličių vienuolijos, tačiau išlaikė savo nepriklausomą struktūrą ir visų pirma charizmą tarnauti ligoniams. Dėl to šią kongregaciją ilgainiui imta vadinti Motinos Kandelarijos karmelitėmis. Motina Kandelarija mirė 1940 metais. Ji yra antroji Venesueloje gimusi Bažnyčios palaimintoji. Pirmoji Venesuelos palaimintoji – Šventojo Juozapo Maria Alvarado Cardozo – buvo beatifikuota 1995 metais. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.