2008-04-27 16:27:13

Sekmadienio vidudienio malda


Apie sekmadienio rytą vykusius kunigų šventimus popiežius Benediktas XVI dar kartą kalbėjo sveikindamas maldininkus, susirinkusius į Šv. Petro aikštę kalbėti sekmadienio vidudienio maldos. Šia proga Benediktas XVI dar kartą priminė sekmadienio Mišių skaitinyje girdėtą pasakojimą apie diakono Pilypo veiklą Samarijoje ir apie didįjį džiaugsmą, pasklidusį po tą miestą, kuriame Pilypas skelbė Kristų. Naujiesiems kunigams priminiau,- sakė popiežius kalboje prieš vidudienio maldą,- kad būtent čia glūdi Bažnyčios ir ypač kunigų misija: skelbti pasauliui Evangelijos džiaugsmą.

Sekmadienio vidudienio maldos proga sakytoje kalboje popiežius taip pat paminėjo neseniai pasibaigusią savo apaštališkąją kelionę į Jungtines Amerikos Valstijas. Dėkoju Dievui už tą nepaprastą misionierišką patirtį, už tą nepaprastą galimybę būti Kristaus vilties skelbėju tai Bažnyčiai ir tai šaliai. Popiežius dar kartą padėkojo Amerikos katalikams už nuoširdų priėmimą ir pranešė, jog plačiau apie savo kelionę papasakos ateinančio trečiadienio bendrosios audiencijos metu.

Prieš sekmadienio vidudienio maldą Šv. Tėvas taip pat kreipėsi į Rytų Bažnyčias, kurios liturgijoje naudodamos Julijaus kalendorių, šį sekmadienį šventė Velykas. Nuoširdžiai sveikinu visus Velykas švenčiančius mūsų tikėjimo brolius ir medžiu Visagalį Triasmenį Dievą, kad stiprintų jų tikėjimą, pripildytų juos džiaugsmo ir šviesos, sklindančios iš Viešpaties prisikėlimo.

Po drauge su maldininkais giedotos Velykų laikotarpio antifonos Regina Caeli, popiežius dar kartą kreipėsi į Šv. Petro aikštėje buvusius tikinčiuosius bei į visą katalikų pasaulį ir ragino melstis už Afrikoje kenčiančius žmones.

Somalyje, - sakė popiežius – ir ypač sostinėje Mogadiše, dėl pastaruoju metu vykstančių kovų, žmonės kenčia smurtą ir skurdą. Taip pat Darfuro regione, nepaisant laikinų prošvaisčių, tebesitęsia neapsakomo dydžio tragedija; šimtai tūkstančių žmonių palikti likimo valiai. Pastarosiomis dienomis mirtis ir baimė vėl prislėgė Burundžio gyventojus. Kovos vyko sostinės Bužumburos gatvėse, neaplenkdamos ir apaštališkosios nunciatūros pastato. Gresia naujas pilietinis karas. Raginu visus, - sakė popiežius, - vietinius valdžios vadovus ir tarptautinę bendruomenę daryti viską kas įmanoma, kad kuo greičiau liautųsi smurtas, kad bendromis pastangomis būtų tvirtinami taikos pamatai. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.