2008-04-24 17:28:37

Benedikts XVI tikās ar Kaukāza reģiona bīskapiem


Vatikānā notiek Kaukāza valstu bīskapu vizīte „ad Limina Apostolorum”. Uzrunājot tās dalībniekus, Benedikts XVI pasvītroja lūgšanas lomu, atgādināja par garīgo ganu pienākumu tiekties pēc svētuma, mudināja ar prieku izdzīvot savu aicinājumu un nesavtīgi rūpēties par visiem ticīgajiem.

Pēc Padomju Savienības sabrukuma, tās republiku tautas piedzīvoja nozīmīgas pārmaiņas. Līdz ar manāmo progresu, netrūkst arī grūtību: nabadzība, bezdarbs, bruņoto konfliktu izraisītās bēgļu problēmas. Dažādi satraucošie notikumi tomēr nav spējuši apdzēst Evaņģēlija liesmu – uzsvēra pāvests. „Jūs savu pastorālo darbību veicat apgabalos, kur joprojām pastāv daudzi sociālie un kultūras izaicinājumi un, kur katoļu kopiena ir kā mazs ganāmpulks”, teica Svētais tēvs. Nedaudzie katoļi dzīvo līdzās citu konfesiju un reliģiju ticīgajiem. Kaukāza teritorijā varam sastapt armēņu, latīņu un kaldiešu rita katoļus, pareizticīgos, apustuliskos armēņus, ebrejus un musulmaņus. Ievērojot šo multireliģisko kontekstu, ir svarīgi, lai katoļi aizvien vairāk stiprina sadarbību ar citām Baznīcām un citām reliģijām – atgādināja Benedikts XVI. Bez tam, viņš mudināja bīskapus iedrošināt un atbalstīt savus ticīgos, lai tie, neskatoties uz grūtībām, priecīgi apliecinātu savu ticību, kā arī priecātos par savu piederību katoliskajai Baznīcai. Pašiem garīgajiem ganiem jābūt šajā ziņā par piemēru saviem ticīgajiem.

“Kamēr klausījos jūsu katra pieredzē par jūsu kopienām”, turpināja pāvests, “man atmiņā atausa Jēzus vārdi: Pļaujas lauks ir liels, bet strādnieku maz! Tāpēc lūdziet pļaujas lauka kungu, lai viņš sūta strādniekus savā laukā! Jā, godātie brāļi, lūdziet un mudiniet lūgties, lai netrūktu strādnieku Kunga vīna dārzā; turpiniet veicināt aicinājumus uz priesterību un konsekrēto dzīvi. Nepieciešams tā rīkoties, lai Armēnijā, Azerbaidžānā un Gruzijā nākošās paaudzes varētu paļauties uz saviem garīgajiem ganiem, kuri dzīvo svētu dzīvi, kuri ar prieku izdzīvo savu aicinājumu un nesavtīgi rūpējas par visiem ticīgajiem. Vispirms esiet jūs paši gudrie un drošie Dieva tautas vadītāji; atbalstiet ģimenes, kas ir šīs tautas dzīvās šūnas”.

Benedikts XVI atgādināja, lai karitatīvais darbs vienmēr tiktu veikts evaņģēliskā garā, apzinoties, ka „caritas Baznīcai nav sociālās aprūpes paveids, ko nevarētu uzticēt kādam citam, bet gan pieder pie tās dabas un ir tās būtības neatdalāma izpausme” . Visi ticīgie ir aicināti liecināt par Kristus mīlestību ar savu dzīvi.

je/rvAll the contents on this site are copyrighted ©.