2008-04-21 18:12:50

Grasinimai mirtimi Gvatemalos vyskupui


Gvatemalos vyskupų konferencijos nariai pareiškė viešą paramą šios konferencijos pirmininkui San Marcos vyskupui Alvaro Leonel Ramazzini.

Jam praėjusio mėnesio pabaigoje buvo pagrasinta mirtimi. Grasinimai perduoti per vienuolę, kuriai nežinomi vyrai pastojo kelią ir pasiuntė savo žinią vyskupui.

Gvatemalos vyskupų komunikate rašoma, jog vyskupas Ramazzini grasinimų susilaukė dėl savo sielovadinio darbo vyskupijoje, kuris nepatinka tiems, kuriems patogu išlikti nebaudžiamiems ir pelnytis iš neteisingumo.

Ganytojai paragino valdžią ištirti grasinimus San Marcos vyskupui ir reikalui esant – imtis priemonių dėl jo saugumo. Vyskupai taip pat kreipėsi į tikinčiuosius, prašydami jų solidarumo ir maldos šiuo išbandymo metu. Komunikate primintas vyskupo Gerardi, nužudyto panašiomis aplinkybėmis prieš dešimt metų, kaip tik šiomis dienomis vykstantis paminėjimas. (rk)
All the contents on this site are copyrighted ©.