2008-04-21 11:40:24

Amerikas prese par pāvesta vizīti


Amerikas prese pasvītro, ka viens no Benedikta XVI vizītes ASV svarīgākajiem notikumiem bija neplānotā tikšanās ar seksuālās izmantošanas upuriem. «New York Times» raksta, ka šis Svētā tēva žests nenozīmē priesteru izraisītās krīzes beigas. Tā nav arī panaceja pret izdarīto ļaunumu. Tomēr tas ir svarīgs simbols, kas veicina dvēseles ievainojumu dziedināšanu, piedošanu un mieru.

«Washington Post» atgādina, ka Katoliskā Baznīca ir institūcija ar senu vēsturi, kurā tomēr netrūkst arī melno lappušu. Mūsdienu pasaulei Baznīca ir galvenā cilvēktiesību aizstāve. Tā brīdina no pakļaušanās mainīgajiem uzskatiem, modes tendencēm un pārlieku lielās pieķeršanās materiālajām lietām. Pati Baznīca ne vienmēr bijusi uzticīga pašas noteiktajām normām – atzīst laikraksta žurnālists.

Masu mediji uzskata, ka ar apustuļa Pētera pēcteča ierašanos saistītais entuziasms ir pārņēmis arī tos amerikāņus, kuri ir attālinājušies no Baznīcas. Daudzi ir nokristīti, taču nepraktizējoši katoļi. Daudzi nepieņem pāvesta mācību. Svētā tēva vārdi nereti viņos izraisa nemieru un dusmas, īpaši, kas attiecas uz viņa kritiku par radikālo individuālismu, vai arī aicinājums, lai katoļi savu ticību apliecinātu arī politiskajā un sabiedriskajā dzīvē.

«New York Times» plaši informē par pāvesta vizītes trešās dienas programmas norisi: Ņujorkas sinagogas apmeklējumu un tikšanos ar ortodoksālajiem ebrejiem, kuru priekšgalā stāv austriešu izcelsmes rabīns Artūrs Šneijers. Viņš uztur labas attiecības ar Vatikānu.

sk/rvAll the contents on this site are copyrighted ©.