2008-04-14 15:00:03

"Regina Caeli" kopā ar pāvestu: lūgšana par aicinājumiem un pastorālo vizīti ASV


«Šī svētdiena ir Pasaules Lūgšanu diena par aicinājumiem. Mudinu visus ticīgos lūgties, lai nekad netrūktu strādnieku Kunga pļaujas laukā. Vēlos iedrošināt jauniešus drosmīgi sekot Kristus balsij. Jūsu lūgšanām novēlu arī savu apustulisko ceļojumu uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Visiem dodu savu svētību» - sacīja Benedikts XVI, uzrunājot sv. Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus.

Apcerē pirms lūgšanas «Regina Caeli» pāvests atgādināja, ka Labā Gana svētdienā Baznīca visā pasaulē lūdzās par aicinājumiem ne tikai uz priesterību un klosterdzīvi, bet arī uz ģimenes dzīvi. Arī laulātie ir aicināti dzīvot saskaņā ar Evaņģēliju un sniegt ticības liecību. Pāvests skaidroja, ka viņu aicinājumam ir misionārs raksturs.

Sv. Pāvila Gada perspektīvā atzīmētās Pasaules Lūgšanu dienas par aicinājumiem galvenā iezīme bija kristīgais misionārisms. Benedikts XVI uzsvēra, ka Tautu apustuļa pieredzē «aicinājums un misija ir nešķirami jēdzieni».

«Sv. Pāvils ir piemērs ikvienam kristietim, īpaši misionāriem ad vitam, cilvēkiem, kuri pilnībā ir veltījušies Kristus sludināšanai – sacīja pāvests. – Runa ir par aicinājumu, kas arī šodien ir aktuāls. Sludinot Dieva Vārdu, administrējot sakramentus, atklājot Jēzus Kristus klātbūtnes dziedinošo mīlestību visiem cilvēkiem, priesteri veic Baznīcas misionāro sūtību».

Benedikts XVI atgādināja, ka misionāri par uzticību Evaņģēlijam nereti maksā visaugstāko cenu – savu dzīvību. Šajās dienās tas ir noticis arī Āfrikā, kur laupīšanas nolūkos nogalināti divi misionāri: bīskaps un priesteris. Pāvests uzsvēra, ka ticīgajiem, kuri saliek šķīstības, nabadzības un paklausības svētsolījumus, ir svarīga loma jaunās evaņģēlizācijas darbā. Atgādināja, ka arī šodien ir nepieciešami cilvēki, kas dzīvo saskaņā ar Evaņģēliju. Lūdzoties un kontemplējot, mācot un veicot karitatīvos darbus, viņi liecina par Dievu.

Miera Karalienes aizbildniecībai Benedikts XVI novēlēja savas speciālās «misijas», vizītes ASV un ANO, norisi. «Manu tikšanos ar dažādu grupu pārstāvjiem galvenais mērķis ir sludināt Dzīvības Vārdu – sacīja pāvests. – Kristus ir mūsu cerība! Kristus ir mūsu cerības uz mieru, taisnību un brīvību pamats. Aicinu ticīgos lūgties par manas vizītes labu iznākumu, lai tā amerikāņiem kļūst par garīgās atjaunošanās laiku».

Pāvesta ceļojums sāksies otrdien, 15. aprīlī. Viņš apmeklēs Vašingtonu un Ņujorku, kā arī uzstāsies ANO rīkotajā forumā. Vatikānā atgriezīsies 21. aprīlī.

sk/rvAll the contents on this site are copyrighted ©.