2008-04-11 18:33:17

Saruna ar kard. Bertone par pāvesta Benedikta XVI gaidāmo vizīti ASV


Sakarā ar pāvesta Benedikta XVI gaidāmo vizīti Amerikas Savienotajās Valstīs, ziņu aģentūra Associated Press uz interviju ir aicinājusi Vatikāna valsts sekretāru, kardinālu Tarčizio Bertone. Saīsinātā veidā iepazīstināsim ar šo interviju arī mūsu klausītājus.

Eminence, vai varat paskaidrot, ko nozīmē Svētā tēva vizītes ASV pastorālais vēstījums „Kristus, mūsu cerība” amerikāņu dzīves kontekstā?

 
Pāvesta vizītes temats ir ļoti skaists. Varētu teikt, ka tas ir izvēlēts saskaņā ar pāvesta garu, jo pāvests nav pesimists, tas ir pāvests, kurš piešķir cerību. Viņš pats jau paskaidroja, ka šo tematu ir izvēlējies tieši tāpēc, ka mūsdienu sabiedrība un pasaule vispār, zaudē cerību cilvēkos, dzīves jēgā, visādu izaicinājumu un problēmu priekšā. Šķiet, ka tas ir pirmais vēstījums, ko Benedikts XVI piedāvās Amerikas Savienotajām Valstīm, jo reliģija un Katoliskā Baznīca ASV, neraugoties uz problēmām, kas tās skar, ir ļoti svarīgas realitātes. „Reliģiskais pieprasījums”, ja tā var teikt, nav mazinājies. Tas ir klātesošs, jo īpaši dažādu jaunatnes grupu vidū. Joprojām aktuāls ir jautājums par Dievu, un tas ir ļoti pozitīvs fakts.

Bostonā daudzi cilvēki ir sarūgtināti par to, ka pāvests šoreiz nevarēs ierasties šai pilsētā. Viņi vēlas saņemt uzmundrinājumu, jo īpaši pēc krīzes, ko pārdzīvo vairākas draudzes, kuru dievnami ir slēgti. Vai ir paredzēts kāds vēstījums tiem, kas pāvestu nesatiks personīgi?

 
Pāvests vēlējās apmeklēt arī citas lielākās pilsētas, piemēram, Bostonu un Filadelfiju, jo tās atzīmē 200 gadus, kopš diecēžu izveides. Taču pāvesta ceļojumu programmas ir ļoti koncentrētas. Atbildot uz daudzajiem uzaicinājumiem, viņš mēdz sacīt „Atcerieties, ka esmu ievēlēts par pāvestu 78 gadu vecumā, kamēr Jānis Pāvils II bija ievēlēts 58 gadu vecumā, tātad, viņš toreiz bija veselus 20 gadus jaunāks nekā es. Tāpēc, vecuma dēļ, es nespēju atļauties tālus, jo īpaši starpkontinentālus ceļojumus, kas pārsniedz manus spēkus”. Arī tad, ja pāvests jūtas labi un visi par to var pārliecināties, viņš nevar iekļaut savu ceļojumu programmā daudzus apmeklējumus. Taču, es domāju, ka pāvests apzinās milzīgo sāpju smagumu, ko ir atstājuši ar seksuālajiem pārkāpumiem saistītie skandāli. Tie ir radījuši sāpes daudzām ģimenēm un Baznīcai, jo pārkāpumi ir pretrunā ar Baznīcas izglītojošo misiju. Pāvests skars arī šo jomu un centīsies rast morālās atveseļošanās un izlīgšanas ceļus. Domāju, ka viņš runās par nākamo priesteru rūpīgāku atlasi un formāciju. Vēlos piebilst, ka ir nepieciešams atgūt pozitīvās attiecības starp cilvēka miesu, personību un paaicinājumu, attiecības starp savu miesu un Baznīcas miesu. Cilvēka miesa ir Dieva radīta, tā pieder Dievam un mēs esam aicināti par to rūpēties tāpat kā par mūsu dvēseli. Mēs esam aicināti padomāt arī par miesas augšāmcelšanos.”

Pievērsīsimies pāvesta vizītei ANO. Vai jūs domājat, ka pāvesta teiktais atstās iespaidu uz ASV politiku?

 
ANO apmeklējums pāvestu vizītes laikā Amerikas Savienotajās Valstīs jau ir kļuvis par tradīciju. Līdz ar šo vizīti tiek izceltas labās attiecības, kas pastāv starp ANO un Katolisko Baznīcu. Baznīca vienmēr ir atbalstījusi ANO misiju. Benedikta XVI uzrunas centrā, bez šaubām, būs cilvēka personas cieņa – arī saistībā ar 60. gadskārtu, kopš tika pieņemta Universālā Cilvēktiesību deklarācija. Šodien līdz ar globalizācijas fenomenu –ar ekonomisko, sociālo un kultūras apriti starp dažādām pasaules tautām, ir pieaugusi arī savstarpējā atkarība starp tām. Bez tam, atcerēsimies, ka līdzās Universālajai Cilvēktiesību deklarācijai, tika pieņemta arī Tautu tiesību deklarācija. Tātad, ir jārēķinās ar katras, arī vismazākās tautas cieņu.

All the contents on this site are copyrighted ©.