2008-04-10 16:23:55

Spānijā izdots jauns katehisms bērniem


„Jēzus ir Kungs” – tā saucās Spānijas Bīskapu konferences izdotā jaunā katehisma grāmata. Madridē prezentētais katehisms paredzēts bērniem vecumā no sešiem līdz desmit gadiem. Tas palīdzēs mazajiem spāņu kristiešiem sagatavoties Pirmajai Svētajai Komūnijai. Prezentācijā piedalījās Bīskapu konferences katehizācijas padomes vadītājs bīsk. Huans Antonio Martinezs Kamino.

Katehisms ir veltīts vismazākajiem Baznīcas locekļiem – speciālā vēstījumā raksta spāņu bīskapi. Tas ir ne tikai plašs izziņu materiāls, bet arī liels dārgums, kas ietver Labo vēsti, ko mums māca Baznīca. Dievs caur savu Dēlu, Jēzu Kristu, kas piedzima no Jaunavas Marijas, mums dāvā savu mīlestību. Mēs, bīskapi, nododam jums šo katehismu. Lasiet to kopā ar saviem vecākiem un ticības mācības skolotājiem” – vēstījumā aicina bīskapi.

Jaunā katehisma tekstu Spānijas Bīskapu konference apstiprināja 2006. gada novembrī notikušās plenārsēdes laikā. Tas ir sadalīts desmit nodaļās. Pirmajā prezentēta Katoliskās Baznīcas struktūra. Otrā un trešā nodaļa veltīta Dievam Tēvam. Tajās tiek skaidrota radīšanas, Dieva mīlestības un pestīšanas vēsture. Nākamajās nodaļās bērni iepazīsies ar Jēzus Kristus personu, sākot no viņa piedzimšanas Betlēmē līdz pat augšāmcelšanās brīdim. Pārējās četras nodaļas vēstī par Svētā Gara darbību Baznīcā, pēdējo lietu un kristiešu morālās rīcības nozīmi. Katehisms papildināts ar daudziem skaistiem zīmējumiem, īsām lūgšanām un labiem padomiem.

sk/rvAll the contents on this site are copyrighted ©.