2008-04-10 16:04:27

Benedikts XVI: pāvesta Jāņa Pāvila II pontifikāts – liecība par Kristus Augšāmcelšanos


Trešdien, 2. aprīlī, Svētā Pētera laukumā Benedikts XVI celebrēja Euharistiju par piemiņu sava priekšgājēja Jāņa Pāvila II nāves trešajai gadadienai. Liturģijas svinībās piedalījās 40 tūkstoši ticīgo. Homīlijā pāvests norādīja, ka uz Jāņa Pāvila II dzīvi un kalpošanu varam raudzīties Lieldienu Noslēpuma gaismā. Visu viņa dzīvi iezīmēja Kristus krusts un augšāmcelšanās, un tieši uz to balstījās viņa bieži vien sacītais vārds: ‘Nebīstieties!’

Benedikts XVI atgādināja, ka pirms trijiem gadiem, kad viņa priekštecis tuvojās mūžības slieksnim un atgriezās sava Tēva mājās, Vatikāna laukums vairāku dienu garumā bija kļuvis par „pasaules sirdi”. Svētceļnieki straumēm plūda, lai atvadītos no sava iemīļotā pāvesta. Viņa dzīvi raksturoja vienreizēja ticība Kristum. To labi varēja redzēt, novērojot viņu lūdzamies – liecināja Benedikts XVI. Jānis Pāvils burtiski iegrima Dievā. Svētā Mise bija viņa ikdienas dzīves un visas eksistences centrs. Viņa kalpošana bija nemitīga liecība par augšāmcēlušos Kristu, taču – ne bez dalības ņemšanas sava dievišķā Mācītāja un Kunga ciešanu un nāves noslēpumā. „Tie ir patiesi vārdi”, raksta svētais apustulis Pāvils, „ja mēs kopā ar Viņu mirstam, tad kopā ar Viņu dzīvosim”. Vojtila jau kopš bērnības piedzīvoja šo vārdu patiesību, sastopot savā ceļā krustu – gan ģimenē, gan savā tautā. Viņš izvēlējās šo krustu nest kopā ar Jēzu, sekojot Pestītāja pēdās. Sava pontifikāta laikā viņš bieži vien atkārtoja vārdu: Nebīstieties! Tas vienmēr tika izteikts ar lielu pārliecību un spēku – arī tad, kad jau izsīka viņa paša fiziskie spēki. Visiem palikusi atmiņā Lielā Piektdiena, kad pāvests pēdējo reizi savā privātajā kapelā ņēma dalību Krusta Ceļā, kura laikā savām rokām cieši apskāva krustu. Tas bija viņa pēdējais un klusais, taču acīmredzamais, mīlestības apliecinājums Jēzum.
“Arī šis cilvēcisko ciešanu un ticības izteiksmīgais žests, tajā pēdējā Lielajā Piektdienā, atklāja ticīgajiem un pasaulei visas kristīgās dzīves noslēpumu”, sacīja Benedikts XVI. “Viņa ‘Nebīstieties’ nebija balstīts ne uz cilvēciskajiem spēkiem, ne iegūtajiem panākumiem, bet tas balstījās vienīgi uz Dieva Vārdu, uz Krustu un Kristus Augšāmcelšanos”.

Benedikts XVI atgādināja, ka 2. aprīlī, sākas I Pasaules kongress, kas tiek veltīts Dievišķās Žēlsirdības tēmai. Tieši Dieva žēlsirdības gaismā varam raudzīties uz Jāņa Pāvila pontifikātu. Viņš vēlējās, lai visi cilvēki sadzirdētu Dieva žēlsirdīgās mīlestības vēsti un, lai ticīgie būtu šīs vēsts liecinieki. Tā kā pats piedzīvoja 20. gadsimta lielās traģēdijas, tad ilgu laiku jautāja sev, kas varētu aizsprostot ļaunuma jūru. Atbilde varēja slēpties nekur citur kā tikai Dieva mīlestībā. Ļaunumu var apturēt tikai Dievišķā Žēlsirdība. Egoisma un naida graujošo spēku var apturēt vienīgi Dieva visvarenā mīlestība. Jānis Pāvils bija par to pārliecināts.

Pēc Svētās Mises Benedikts XVI sveica Svētā Pētera laukumā klātesošos ticīgos franču, angļu, vācu, spāņu, poļu un itāliešu valodās. Vēršoties pie poļu svētceļniekiem, pāvests pateicās Dievam par izcilā kalpa Jāņa Pāvila dzīvi un ieguldījumu. „Vēl joprojām atskan mūsu sirdīs viņa aicinājums: ‘Nebīstieties, atveriet durvis Kristum!’ Lai šie vārdi un viņa nesavtīgās atdeves piemērs būtu mums visiem par drosmes avotu mūsu ticības un mīlestības ceļā”, novēlēja Benedikts XVI.

je/rvAll the contents on this site are copyrighted ©.