2008-04-09 18:15:14

Tarptautinis teologinis-pastoracinis charizminio atsinaujinimo judėjimo lyderių susitikimas Romoje


Sekmadienį Romoje pasibaigė tarptautinis teologinis-pastoracinis charizmatikų susitikimas tema „Charizmos ir charizminis atsinaujinimas katalikų Bažnyčioje“. Šį susitikimą rengė Popiežiškoji pasauliečių taryba kartu su dviem pagrindinėmis charizminio atsinaujinimo tarptautinėmis organizacijomis: Tarptautine katalikiško charizminio atsinaujinimo tarnysčių bei Katalikiška charizminių bendruomenių ir draugijų brolija. Šiame susitikime dalyvavo daugiau kaip 150 charizminio atsinaujinimo lyderių iš viso pasaulio.

Tarptautinės katalikiško charizminio atsinaujinimo tarnysčių organizacijos vadovas Oreste Pesare Vatikano radijui pasakojo, kad susitikimas buvo labai svarbus pačiam judėjimui, nes dalyviai galėjo atrasti judėjimo ištakas. Charizminis judėjimas gimė iš Šv. Dvasios malonės visai Bažnyčiai ir atradimo, kad Šventoji Dvasia mums suteikia dovanų, kurios padeda geriau tarnauti pačiai Bažnyčiai bei pasauliui. Oreste Pesare pabrėžė, jog yra reikalinga Šventosios Dvasios galia, kad kiekvieną dieną būtume gyvi apaštalai. Be kita ko priminė, kad Vatikano II Susirinkimas davė naują pradžią pasauliečių Bažnyčioje minčiai, kuri dar turi būti įgyvendinta šiandien. Parapijos, gyvos ir pilnos geros valios žmonių, galėtų stipriau evangelizuoti ir tarnauti, jei tik paliktų daugiau vietos Šventosios Dvasios veikimui per savo dovanas, o ne vien tik panaudojant žmogiškus sugebėjimus ir talentus.

Charizminio atsinaujinimo judėjimo organizacijos vadovas taip pat pažymėjo, kad judėjimui priklausantys žmonės liudija, jog pati Bažnyčia yra charizminė. Šventoji Dvasia nepriklauso kažkuriai nors vienai mažai egzaltuotų žmonių grupelei. Šventoji Dvasia yra visai Bažnyčiai, kuriai suteikė galią evangelizuoti ženklais ir stebuklais. Tuo tarpu charizminio atsinaujinimo judėjimas visa tai tik primena visai katalikų Bažnyčiai bei nori pasidalinti savo patirtimi. (kl)All the contents on this site are copyrighted ©.