2008-04-08 17:30:23

Sidniejaus kardinolas apie pasirengimus Pasaulio jaunimo dienoms


Artėja liepos 15 – 20 dienomis Australijos Sidniejuje vyksiančios Pasaulio jaunimo dienos, kuriose dalyvaus ir popiežius Benediktas XVI. Iki šio pasaulinio jaunimo susitikimo likus maždaug šimtui dienų, mūsų bendradarbis iš Vatikano radijo laidų anglų kalba redakcijos kalbėjosi su šiemetinių Pasaulio jaunimo dienų šeimininku Sidniejaus arkivyskupu kardinolu George‘u Pellu.

Kaip sekasi pasirengimai? Atsakymas trumpas: sekasi neblogai,- sakė kardinolas. Neturime jokių didelių problemų ir per visą ligšiolinių pasirengimų laikotarpį neiškilo jokių netikėtų kliūčių. Viskas vyksta pagal iš anksto sudarytą planą. Žinoma, nuo pat pradžių turime vieną rimtą, nuo mūsų nepriklausančią problemą – tai atstumas. Jei jau kalbėti apie problemas – tai tam tikros neigiamos įtakos gali turėti ir nuolat smunkantis JAV dolerio kursas. Nemaža dalis Jaunimo dienų dalyvių bus amerikiečiai. Lig šiol pareiškusiųjų norą dalyvauti JAV jaunuolių skaičius jau siekia 38 500. Tad ekonominiai veiksniai gali turėti tam tikros įtakos. Tačiau, jei ir kas nors dėl šių priežasčių nuspręs atsisakyti kelionės į Australiją, tai tikimės, kad dar atskiras kitų naujų norinčių atvykti į pasaulio jaunimo dienas. Bendras pareiškusiųjų norą dalyvauti Pasaulio jaunimo dienose skaičius šiuo metu siekia 210 tūkstančių. Iki jaunimo dienų pradžios, iki liepos vidurio, skaičius dar turėtų padidėti. Tačiau, žinant atstumus, ir šiuo metu jau užsiregistravusiųjų skaičius pranoksta mūsų pirmuosius lūkesčius,- sakė Sidniejaus arkivyskupas.

Nors materialiniai veiksniai ir įvairūs logistiniai pasirengimų aspektai, be abejonės yra svarbūs, tačiau dar svarbiau dvasinis pasirengimas ir dvasinė paspirtis, kurią Pasaulio jaunimo dienos suteiks Australijos Bažnyčiai. Pasaulio jaunimo dienos Australijos Bažnyčiai bus svarbus šiuo metu šalyje vykdomos naujojo evangelizavimo misijos elementas. Pastaruoju metu ir katalikų, ir kitų krikščioniškų bendruomenių gyvenime juntamas tam tikras pagyvėjimas. Padaugėję suaugusiųjų katechumenų, besiruošiančių krikštui. Padaugėjęs ir stojančiųjų į seminarijas skaičius. Stengiamės ugdyti jaunų kunigų misionierišką sąmoningumą, kad jie drąsiai eitų iš savo aplinkos į platų visuomenės gyvenimo pasaulį ir skelbtų Kristų,- kalbėjo kardinolas George Pell. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.