2008-04-04 15:31:33

Pāvesta tikšanās ar fonda Papal Foundation pārstāvjiem


4. aprīlī Benedikts XVI tikās ar fonda Papal Foundation locekļiem, kas bija ieradušies apmēram 150 cilvēku lielā sastāvā. Pāvests pateicās par finansiālo atbalstu, ko fonds sniedz studentiem, kā arī dažādu projektu īstenošanai universālās Baznīcas vajadzībām. Fondu Papal Foundation vada kardināls Antonijs Bevilakva. Tikšanās reizē viņš pastāstīja, ka šobrīd ir apstiprināti 105 projekti par 6,844,750.00 (6 miljoni 844 tūkstoši 750) dolāru lielu naudas summu. Fonds ir piešķīris 692,508.00 (sešsimt deviņdesmit divus tūkstošus 508) dolārus priesteru, reliģisko un laju studiju apmaksai pontifikālajās mācību iestādēs šī gada laikā. Kopš 1990. gada fonds Papal Foundation Baznīcas vajadzībām ir dāvājis vairāk nekā 41 miljonu dolāru.

All the contents on this site are copyrighted ©.