2008-04-03 18:08:28

Romoje vyksta Pasaulinis Dievo gailestingumo kongresas


Po trečiadienio rytą popiežiaus Benedikto XVI Šv. Petro aikštėje aukotų Mišių, trečiadienį po pietų Romos katedroje, Laterano Šv. Jono bazilikoje, prasidėjo Pirmojo pasaulinio apaštališkojo Dievo gailestingumo kongreso darbai. Pirmąją konferenciją skaitė pagrindinis šio kongreso organizatorius Vienos arkivyskupas kardinolas Christophas Schoenbornas. Pirmosios kongreso dienos dalyvius taip pat pasveikino Popiežiaus vikaras Romos miestui kardinolas Camillo Ruini ir Krokuvos arkivyskupas kardinolas Stanislavas Dzivišas.

Ketvirtadienio rytą, po įžanginės maldos, pirmąjį pranešimą skaitė Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Jo kalbos tema: „Dievo gailestingumo slėpinys – Bažnyčios turtas“.

(Kardinolas kalbėjo itališkai. Jo kalbos tekstą lietuvių kalba skelbiame atskirai. Nuoroda pagrindinio puslapio apačioje).

Po Vilniaus arkivyskupo pasisakymo, kongrese kalbėjo Prancūzijos Liono arkivyskupas kardinolas Philippe Barbarin ir vienuolis ir mistikas tėvas Daniel Ange. Vidudienį ten pat Laterano Šv. Jono bazilikoje buvo aukojamos Mišios, kurioms vadovavo Popiežiaus vikaras Romos miestui kardinolas Camillo Ruini.

Po pietų Pasaulinis Dievo gailestingumo kongresas buvo tęsiamas septyniose kalbinėse grupėse. Viena jų vyko lietuvių kalba. Į Romą atvykę piligrimai iš Lietuvos bei Romoje gyvenantys lietuviai, susirinkę į kardinolo Audrio Juozo Bačkio titulinę Viešpaties Gimimo bažnyčią, klausėsi trijų pranešimų. Vieną jų skaitė kardinolas Bačkis, kitą – „Pilnų namų“ bendruomenės vadovas kunigas Valerijus Rudzinskas, trečią – liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis. Kardinolo Audrio Juozo Bačkio popietinio pasisakymo tema: „Bažnyčia – tauta patyrusi gailestingumą“; kunigo Valerijaus Rudzinsko: „Viešpats gailestingas silpniausiems“. Vyskupas Sabutis kalbėjo apie malonę ir gailestingumą Bažnyčios gyvenime. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.