2008-01-19 17:59:30

Pauliaus metai Turkijoje


Pirmadienį Šv. Sosto spaudos salėje rengiamoje konferencijoje bus pristatyta birželio pabaigoje prasidėsiančių Pauliaus metų programa. Pagrindiniai jubiliejinių metų įvykiai, skirti paminėti Tautų Apaštalo gimimo dutūkstantąsias metines, bus rengiami Romoje, o svarbiausios metų liturginės apeigos įvyks ant šv. Pauliaus kapo Romoje iškilusioje Apaštalo vardo bazilikoje. Skelbdamas Pauliaus metus Popiežius Benediktas XVI nurodė, kad metų renginiai būtų ekumeniniai. Oficialią Pauliaus metų programą pristatys kardinolas Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, Popiežiškosios šv. Pauliaus bazilikos arkikunigas, o taip pat prie bazilikos veikiančios benediktinų abatijos prioras.

Pauliaus metai be jokios abejonės bus iškilmingai minimi įvairiausiomis iniciatyvomis skirtingų kraštų bažnytinėse bendruomenėse. Tačiau greta Romos, Turkija bus ypatingas Pauliaus metų traukos centras, todėl Turkijos krikščionys, sudarantys krašto mažumos bendruomenę, imasi įvairių iniciatyvų, kurios padėtų vietos krikščionims geriau susipažinti su savo bendruomenių pradininko intensyvia misijine veikla, tiek iniciatyvų, skirtų svetimšaliams piligrimams, per Pauliaus metus planuojantiems lankytis Tautų Apaštalo gimtinėje Turkijoje.

Pauliaus metams Turkijoje, kur apaštalas skyrė daugiausia laiko ir jėgų skelbdamas Kristaus Evangeliją ir tvirtindamas pirmųjų krikščionių bendruomenes, bus skiriamas prioritetinis dėmesys. Pirmasis Pauliaus metų akcentas Turkijoje, dar gerokai prieš oficialią Pauliaus metų pradžią, įvyks jau šį penktadienį, apaštalo šv. Pauliaus atsivertimo šventės dieną, per iškilmingas ekumenines pamaldas Pauliaus gimtinėje Tarse. Pamaldose dalyvaus visų Turkijos krikščioniškų mažumų atstovai.

Turkijos katalikų bendruomenės vadovas, Anatolijos apaštališkasis vikaras, vyskupas Luigi Padovese pasakojo Vatikano dienraščiui „l’Osservatore Romano“, jog visus pagrindinius Pauliaus metų renginius Turkijoje derina su šalyje gyvuojančiomis krikščioniškomis bendruomenėmis. Viena svarbiausių iniciatyvų bus Apaštalo Pauliaus laiškų vertimo į turkų kalbą išleidimas. Tai bus pirmas kartas, kad išleidžiami Apaštalo Pauliaus laiškai turkų kalba. Norime, kad krašte gyvenantys krikščionys galėtų geriau susipažinti su apaštalo mintimis, - pažymėjo Anatolijos apaštališkasis vikaras.

Trokštame, kad Turkijoje gyvenantys krikščionys, per Apaštalo laiškus galėtų sustiprinti ir labiau pamilti savo krikščionišką tapatybę. Laiškai liudija kiek vargo apaštalas patyrė skelbdamas Kristaus naujieną atokiausiose Turkijos vietovėse. Pavojingos aplinkybės ir nepaprastas dvasios užsidegimas, lydėję Paulių jo kelionėse po visą Turkiją, negali nesužavėti ir nepaskatinti gilaus dvasinio atsivertimo. Todėl visų mūsų troškimas – kad į Anatoliją atvyksiantys piligrimai įsisąmonintų, jog krikščionybė nėra geografinis reiškinys, o yra misija, įsipareigojimas, iššūkis. Tai suprasdamas, krikščionis tampa sąmoningesniu, - tvirtino Anatolijos apaštališkasis vikaras.

Šv. Pauliaus atsivertimo šventės dieną Apaštalo gimtinėje Tarse rengiamose ekumeninėse pamaldose dalyvaus Anatolijos apaštališkasis vikaras, vyskupas Luigi Padovese, iš Italijos atvyksiantis Paduvos vyskupas, Antonio Mattiazzo, Adiyaman sirų ortodoksų vyskupas Melki Urek, Alepo maronitų vyskupas Youssef Anis Abi-Aad bei graikų ortodoksų ganytojai ir kunigai. Kitos Anatolijos katalikų iniciatyvos yra derinamos su Konstantinopolio ekumeniniu patriarchu Baltramiejumi I, Armėnų Apaštališkos Bažnyčios patriarchu Mesrob II Minas-Vartan Mutafyan ir Sirų ortodoksų Bažnyčios metropolitu Stambule Filuskinos Yusuf Cetin. Visi liudija nepaprastą paslaugumą ir bendradarbiavimą, sekdami popiežiaus Benedikto apibrėžtą ekumeninę kryptį, - sakė Vatikano dienraščiui vyskupas Padovese.

Vyskupas pasakojo, jog Paulių menančiose vietovėse Antiochijoje, Pisidijos Antiochijoje, Tarse ir Efese bus rengiamos piligrimystės, apeigos, suvažiavimai, kiti renginiai skirti Apaštalo misijai ir darbams aptarti. Birželio 21-ąją įvyks iškilminga Pauliaus metų Turkijoje inauguracija. Ji bus rengiama Tarso bažnyčioje, kuri drauge yra muziejus. Apeigoms vadovaus Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Walter Kasper. Žinoma, Tarso bažnyčios naudojimą kulto reikalams gerokai riboja bažnyčios muziejaus statusas. Tačiau vyskupas Padovese sakėsi jaučiąs teigiamą tiek vietinės, tiek centrinės valdžios nusiteikimą. Turkijos katalikų bendruomenė trokšta, kad šią šventovę galėtų naudoti visų apeigų krikščionys. Bažnyčia neturi jokių prozelitinių kėslų, o tik nori, kad Pauliaus metai būtų tinkama proga visiems pasaulio krikščionims pagerbti Apaštalo atminimą toje vietoje, kur jis gimė. Ministras pirmininkas Recep Erdogan ir prefekto pavaduotojas užtikrino, jog sudarys sąlygas prie Tarso bažnyčios įrengti atitinkamas turizmo infrastruktūras. Vyriausybinė komisija ateinančiomis dienomis turėtų galutinai patvirtinti Bažnyčios Pauliaus metams Turkijoje sudarytą renginių programą. Vienas iš Pauliaus metų Turkijoje tikslų – gauti Turkijos valdžios sutikimą įrengti Tarse pastovią vietą, skirtą tiktai krikščionių kultui. To trokšta visi piligrimai, atvystantys į Turkiją iš viso pasaulio. Tai drauge padėtų atkurti Turkijoje krikščionių tarsi prarastą istorinę atmintį, - sakė Vatikano dienraščiui „l’Osservatore Romano“ Turkijos krikščionių bendruomenės vadovas, vyskupas Luigi Padovese. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.