2007-11-09 17:46:43

Đức Thánh Cha tiếp kiến Liên hiệp giới Đại Học Công Giáo Italia


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi giới đại học Công Giáo Italia nỗ lực liên kết lý trí và đức tin, đồng thời hãy can đảm đi ngược dòng trong thời đại ngày nay.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 9-11-2007, dành cho 120 đại diện của Liên hiệp giới Đại Học Công Giáo Italia, gọi tắt là FUCI, nhân dịp kỷ niệm 110 năm thành lập Tổ chức này.

Sau khi nhắc đến quá trình hoạt động đầy công trạng của tổ chức FUCI, ĐTC nhắc đến một đoàn sủng cổ kính nhưng luôn luôn có tính chất thời sự của tổ chức này, đó là làm chứng tá đầy xác tín về ”tình bạn có thể” giữa lý trí và đức tin, tình bạn này bao gồm cố gắng không ngừng liên kết sự trưởng thành trong đức tin và sự tăng trưởng trong việc học hành nghiên cứu và thủ đắc kiến thức khoa học. Trong bối cảnh đó, khẩu hiệu của tổ chức FUCI thật là ý nghĩa ”Tin tưởng trong việc nghiên cứu học hỏi”.

ĐTC bác bỏ chủ trương cho rằng ”ai có đức tin thì phải từ bỏ việc tự do tìm kiếm chân lý, và ai tự do tìm kiếm chân lý thì phải từ bỏ đức tin”. Trái lại, chính trong việc học hành nghiên cứu tại đại học và nhờ những hoạt động này, chúng ta có thể thực hiện được một sự trưởng thành đích thực về mặt nhân bản, khoa học và tinh thần”.

ĐTC nhắn nhủ các giáo sư và sinh viên đại học Công Giáo Italia rằng: ”Ngày nay cũng như trong quá khứ, ai muốn là môn đệ của Chúa Kitô, thì đều được mời gọi đi ngược dòng, không để cho mình bị quyến rũ vì những tiếng gọi vụ lợi và thu hút đến từ nhiều tòa giảng khác nhau, nơi mà người ta tuyên truyền những thái độ đầy kiêu hãnh, và bạo lực, cường quyền và sự tìm cách đạt tới thành công bằng bất kỳ phương thế nào”. (SD 9-11-2007)

G. Trần Đức Anh OP
All the contents on this site are copyrighted ©.