2007-11-01 17:30:29

TÒA THÁNH NÊU CAO VAI TRÒ CỦA THỂ THAO TRONG CUỘC SỐNG CÁ NHÂN VÀ XÃ HỘI


NEW YORK: Tòa Thánh tái khẳng định vai trò tích cực và cao qúy của thể thao trong việc thăng tiến phát triển và khích lệ hòa bình giữa các dân tộc.

Đức Tổng Giám Mục Celestino Migliore, Quan Sát Viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã phát biểu như trên ngày 31 tháng 10 vừa qua, trước phiên họp khoáng đại lần thứ 62 của Liên Hiệp Quốc đang tiến hành tại New York.

Vị đại diện Tòa Thánh ghi nhận rằng thể thao đã trở thành một hiện tượng có khá năng lôi cuốn các đám đông mênh mông, bẻ gẫy các hàng rào địa lý, chủng tộc, xã hội, kinh tế, chính trị và văn hóa. Nhưng đồng thời xã hội ngày nay cũng đã chứng kiến các trường hợp lạm dụng và lệch lạc gia tăng trong lãnh vực thể thao, dẫn tới một nền văn hóa thể thao không có giá trị. Mặc dù vậy, thế giới thể thao tiếp tục có một vai trò đích thực như điểm tham chiếu, và các nhân vật quảng đại đang cố gắng phục hồi lý tưởng của thể thao, như là trường dậy sự nhân bản, tình bạn, sự liên đới và cao qúy.

Đề cập tới các khía cạnh tích cực của thể thao Đức Tổng Giám Mục Migliore nói: ”khi được thực thi một cách lành mạnh và hòa hợp, thể thao là một cách thế giúp các dân tộc thuộc nhiều nền văn hóa và truyền thống khác nhau biết tôn trọng và sống hòa bình với nhau, thăng tiến đối thoại và gặp gỡ. Thật thế, thể thao có một ”tiềm năng” giúp xây dựng hòa bình và phòng ngừa xung khắc”.

Vị đại diện Tòa Thánh ca ngợi công việc của ”Văn phòng đặc trách về Thể thao, Phát triển và Hòa bình” của Liên Hiệp Quốc tại những nơi có xung khắc như Cộng Hoa dân chủ Congo và Liberia. Tại những nơi nào thể thao dưỡng nuôi đối thoại giữa các nền văn hóa và khuyến khích hòa bình, nó cũng thăng tiến sự phát triển cá nhân và xã hội.

Đức Tổng Giám Mục Migliore nói tiếp như sau: Qua thể thao con người phát triển óc sáng tạo và tài năng, vượt thắng các thách đố của mình, chiếm hữu được ý thức tùy thuộc nhau và tình liên đới, học biết kỷ luật và ý thức hy sinh. Các gía trị đó sinh ích lợi cho toàn cộng đoàn và giúp chúng ta hiểu giá tri của công ích trên vinh quang cá nhân. Vì thế Tòa Thánh khuyến khích các nhà thể thao trở thành gương mẫu cho giới trẻ, để thăng tiến các gía trị tích cực của thể thao. Tòa thánh cũng đã thành lập một ”Văn phòng cho Giáo Hội và Thể thao”, hoạt động với các trường học các nhóm trẻ, các hiệp hội thể thao và các lực sĩ chuyên nghiệp, để thăng tiến một chiều kích lành mạnh về thể thao, và giúp người trẻ hiểu ảnh hưởng tích cực mà các giá trị thể thao có thể gây ra trong cộng đoàn địa phương và toàn thế giới. Vì thế, ước chi các cuộc thi đấu của thế vận hội Bắc Kinh 2008 góp phần vào cuộc chiến đấu chung, để khiến cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho từng người và cho tất cả mọi người, khi khẳng định các giá trị của hòa bình, phát triển và hoàn toàn tôn trọng các quyền căn bản của con người” (RG 1-11-2007)

Linh Tiến Khải

All the contents on this site are copyrighted ©.