2007-10-28 18:58:45

Pismo avstralskih škofov vernikom


MELBOURNE (nedelja, 28. oktobra 2007, RV) – Avstralski škofje državljane spodbujajo, naj svoje demokratične svoboščine vzamejo resno in se aktivno vključijo v politični proces. V sporočilu za javnost, ki so ga objavili prejšni teden, so zapisali osem smernic, po katerih bi se naj avstralski verniki ravnali na bližajočih se volitvah v zvezni parlament, ki bodo 24. novembra. Škofje poudarjajo, naj se verniki pri odločanju ozrejo na skupno dobro in ga postavijo pred osebne interese. Posebno pozornost naj volivci posvetijo odnosu kandidatov do vrednot, kot so življenje, družina, vzgoja in izobraževanje, zdravje, okolje in mir, premislijo pa naj tudi o njihovem odnosu do domorodcev, priseljencev in beguncev.
Spoštovanje življenja in skrb za nedotakljivost človekovega dostojanstva je znamenje človeškosti, pišejo škofje. Poudarjajo, da je človeško življenje potrebno spoštovati. Še posebej je potrebno zaščititi najranljivejše ljudi, kot so še nerojeni otroci, bolni, starejši, duševno in telesno prizadeti, prav tako pa tudi skupnosti, ki se spopadajo z revščino, lakoto ali vojno, pišejo škofje. Veseli so, da v družbi prevladuje negativno mnenje o splavu, bojijo pa se, da bi Avstralija legalizirala pomoč pri samomoru in evtanazijo. Spoštovanje življenja, pišejo škofje, zahteva tudi nenehno previdnost pred uzakonitvijo evtanazije in pomoči pri samomoru. Avstralci tega ne smejo dovoliti. Avstralski prelati opozarjajo tudi na etično sporne raziskave na zarodnih matičnih celicah. Katoliška Cerkev ne nasprotuje raziskavam na izvornih celicah, pišejo škofje, a dodajajo, da podpirajo le raziskave na odraslih celicah ali celicah, pridobljenih iz popkovine. Avstralski škofje volivcem svetujejo, naj preverijo, kakšen je odnos kandidatov do družine. Poudarjajo, da je družino potrebno na vseh ravneh podpreti. Zakonski zvezi med možem in ženo je potrebno priznati edinstvenost, otrokom pa zagotoviti spoštovanje njihovih pravic. Plačevanje davkov in socialne podpore je potrebno urediti tako, da bodo družinam dali novih moči in jih razbremenili. Škofje tudi menijo, da bi v proces vladanju morali biti enakopravno navzoči tudi domorodci. Tako bi prvi Avstralci bili slišani, njihova upanja in težnje pa bi lahko bila bolj upoštevana. Za kakovostno izobraževanje je po prepričanju škofov pomembno oblikovati odprte in transparentne učne načrte, v katere bodo vključeni država, zvezne države in starši. Finančnih preprek, ki bi komu onemogočale izobraževanje, ne sme biti, še pišejo škofje. Podobno pišejo tudi tudi za zdravstveno oskrbo, ki je pravica vseh ljudi. Potrebna je bistvena zdravstvena reforma, ki bo vsem gospodinjstvom zagotovila osnovno zdravstveno zavarovanje. Brez takšne reforme, menijo škofje, zavod za zdravstveno varstvo ne bo mogel iti v korak z naraščajočimi finančnimi bremeni. Avstralski škofje so opozorili na sušo, ki postuši po Avstraliji, in državne voditelje pozvali, naj ljudem zajamči oskrbo s pitno vodo. O priseljencih in beguncih so zapisali, da jim je potrebno zagotoviti pravico do azila. Beguncem je potrebno dati stalna dovoljenja za bivanje, ki jim bodo omogočila koriščenje državne pomoči in s katerim bodo imeli vstop na trg dela. Zagotoviti jim je potrebno varnost, da si bodo v Avstraliji lahko ustvarili novo življenje, pišejo škofje. Naposled volivcem svetujejo, naj se na bližajočih se volitvah odločajo tudi glede na kandidatovo prizadevanje za mir. Poudarjajo, da oporekanje nasilju s še večjim nasiljem ni v skladu z Božjo voljo. Kulturo miru bomo lahko zgradili s spodbujanjem čezoceanskih politik, ki zagotavljajo dostop do hrane, zdravstvene oskrbe, stanovanja in izobrazbe, še pišejo škofje iz Avstralije.
All the contents on this site are copyrighted ©.