2007-10-19 17:41:06

Problematičnost uzakonitve prostitucije


RIM (petek, 19. oktober 2007, RV) – Politiki v številnih državah razpravljajo o legalizaciji prostitucije, njihovi argumenti za ali proti pa so si zelo različni. Tako je na primer Madžarska nedavno sklenila, da jo bo uzakonila, saj ta dejavnost lahko v državno blagajno vsako leto prinese približno milijardo dolarjev, poroča Associated Press. Bolgarija med tem po pisanju časopisa New York Times zavzema ravno nasprotno stališče. Kot pravi bolgarski notranji minister Rumen Petkov, je pri tej razpravi predvsem pomembno vedeti, da je prodaja človeškega telesa zločin. Podobno je tudi na Finskem, kjer je najemanje prostitutk preko posrednikov nezakonito. V Italiji je zelo razširjena ulična prostitucija. Italijanski minister za notranje zadeve Giuliano Amato je potrdil, da vlada zato razmišlja o ukrepih zoper stranke, poroča časopis Avvenire. V Veliki Britaniji se s prostitucijo neuradno ukvarja 80.000 žensk. Kot piše Guardian, jih velika večina to počne zaradi reševanja težav z drogami ali preživljanja družine. Dve tretjini teh žensk naj bi bili podvrženi nasilju in posilstvu, podatki britanske vlade pa kažejo, da je bilo v zadnjih desetih letih najmanj 60 prostitutk ubitih.
Države, ki se odločajo, ali naj uzakonijo prostitucijo ali ne, lahko za nasvet vprašajo avstralsko zvezno državo Victorio, ki je to dejavnost legalizirala pred 23-timi leti. Od leta 1984 se je spolna industrija v tej avstralski državi okrepila in razširila. Avstralska feministka Mary Lucille Sullivan v svoji knjigi o razmerah na področju prostitucije v Victoriji trdi, da uzakonitev prostitucije služi ohranjanju dominacije moških, popredmetenju ženske in odobravanju nasilja nad ženskami. Normalizacija prostitucije hkrati tudi spodkopava enakopravnost žensk na delovnem mestu in je v nasprotju z vladnimi politikami, ki naj bi zaščitile pravice žensk, poudarja Sullivanova in dodaja, da je prostitucija delo, ki ženske in dekleta vidi kot blago. Opozarja tudi, da se v avstralski državi Victoria po uzakonitvi stanje na področju prostitucije nikakor ni izboljšalo, zmanjšalo pa se ni niti nezakonito spolno trgovanje z ljudmi. Dejavnost je doživela razcvet, še vedno obstaja nelegalna prostitucija, vpliv organiziranega kriminala se ni zmanjšal, problem pa predstavlja tudi otroška prostitucija, pojasnjuje Sullivanova. Prostitucija je sedaj postala nekaj povsem običajnega in je pravzaprav del javnega življenja, pravi avstralska feministka. Mediji, hoteli in turistične agencije sedaj oglašujejo in spodbujajo storitve prostitutk, ki v blagajno države Victorije letno prinese okrog 360.000 avstralskih ali 320.000 ameriških dolarjev. Sullivanova predlaga, naj se države, ki razpravljajo o legalizaciji prostitucije, zgledujejo po Švedski. Tam zakon kaznuje koriščenje spolnih uslug, ne pa tudi žensk prostitutk. Ključna napaka legalizacije prostitucije, še dodaja Sullivanova, je zaščita moških in njihove zmožnosti kupiti žensko za spolno zadovoljitev. Stališče Cerkve do prostitucije med drugim podaja Papeški svet za pastoracijo preseljencev in turistov v dokumentu Smernice za pastoralno oskrbo na cestah, kjer je rečeno, da je prostitucija oblika modernega suženjstva. Dokument, izdan 16. junija letos, je pozornost javnosti pritegnil predvsem zaradi desetih zapovedi za voznike, vključuje pa tudi poglavje o ulični prostituciji. Spolno zlorabljanje žensk je posledica različnih nepravičnih sistemov, žrtve prostitucije pa so človeška bitja, ki v več primerih kličejo na pomoč, da bi se osvobodila suženjstva, je rečeno v dokumentu Papeškega sveta za pastoracijo preseljencev in turistov. Ta vatikanski dikasterij poziva k večji zavzetosti za zaščito žensk in deklet pred nespoštovanjem njihovega človeškega dostojanstva. Stranke je potrebno poučiti o spoštovanju dostojanstva žensk, o vrednotah medosebnih odnosov ter o sferi spolnosti in odnosov nasploh. Katerokoli prizadevanje za osvoboditev prostitutk pa je pristno dejanje Jezusovega učenca in izraz krščanske ljubezni, je še rečeno v dokumentu Papeškega sveta za pastoracijo preseljencev in turistov.All the contents on this site are copyrighted ©.