2007-10-18 17:35:33

Predstavnik Svetega sedeža na zasedanju OVSE govoril o verski svobodi in nestrpnosti do kristjanov.


VARŠAVA (četrtek, 18. okotober 2007, RV) – V Varšavi na Poljskem je od 24. septembra do 5. oktobra potekalo letno zasedanje Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, znane pod kratico OVSE. Na zasedanju organizacije, v katero je vključenih 56 držav, je Vatikan zastopal mons. Anthony Frontiero. Predstavnik Papeškega sveta za pravičnost in mir je na zasedanju imel dva govora, ki sta se nanašala na področje verske svobode in nestrpnosti do kristjanov.
Nadškof Frontiero je opozoril, da je kršenje pravice do verske svobode še vedno močno prisotno v državah članicah OVSE-ja. Kot primere je naštel umore kristjanov, prepovedi misijonarskih dejavnosti, obsodbe in zapiranja zaradi prakticiranja vere, ki kažejo na diskriminacijo, nestrpnost in načrtno blatenje krščanstva. V ospredje je postavil sporočilo Benedikta XVI. ob letošnjem svetovnem dnevu miru, v katerem je Sveti oče spodbudil prizadevanje za ekologijo človeka, ki daje prednost vzajemnemu razumevanju in spoštovanju med narodi. To pomeni tudi konec nestrpnosti in diskriminacije ter navsezadnje mirno družbeno sobivanje. Kot temelj teh prizadevanj je Sveti oče izpostavil pojem osebe, ki ni podvržen ideološkim, kulturnim, ekonomskim in političnim vplivom. Nadškof Frontiero je nadaljeval, da je za mirno življenje bistveno spoštovanje človekovih pravic, ki morajo temeljiti na pravilnem razumevanju človeka kot osebe. Opozoril je, da absolutno veljavne človekove pravice, ne morejo temeljiti na relativističnih pojmovanjih človeka, temveč na objektivni resnici o dostojanstvu človekove osebe, ki jo je ustvaril Bog.
V drugem govoru na zasedanju OVSE-ja je Frontiero ponovno poudaril stališče Svetega sedeža, da dostojanstvo vsake človeške osebe zahteva svobodo posameznika na področju vere. Iz tega izhaja, da mora biti pravica do verske svobode vključena v vsak pravni sistem in priznana kot državljanska pravica. Ta zahteva je potrebna za učinkovito varovanje državljanskih pravic vsem državljanom, za mirno reševanje sporov in ohranjanje miru med ljudmi. Nadškof Frontiero je ponovno izpostavil besede papeža Benedikta XVI., ki je pravico do verske svobode označil kot temeljno, neodtujljivo in neprecenljivo. To se nanaša tudi na pravico spremeniti svojo versko pripadnost, ki jo je treba zagotoviti tudi v praksi. Papež je poudaril, da je verska svoboda povezana s prirojeno odprtostjo vsake osebe do Boga, ki je polnost resnice in najvišjega dobrega. Verska svoboda je temeljni izraz spoštovanja človeške osebe in njene zmožnosti spoznati resnico. Odprtost za presežnost je neizogibno jamstvo za človeško dostojanstvo, saj so v srcu vsakega človeka potrebe in želje, ki najdejo svojo izpolnitev samo v Bogu. Zaradi tega razloga Bog ne more nikoli biti odstranjen z obzorja in svetovne zgodovine, je nadškof Frontiero navedel papeževe besede.
All the contents on this site are copyrighted ©.