2007-10-18 17:41:10

Izjava Tiskovenga urada Slovenske škofovske konference


LJUBLJANA (četrtek, 18. okotober 2007, RV) – Tiskovni urad Slovenske škofovske konference je danes objavil dopis z naslovom: Navodila za preučevanje verskih obredov, ki jih pri predmetu politologija od študentov na Fakulteti za družbene vede Ljubljanske univerze zahteva predavatelj in podpredsednik SD Igor Lukšič. Ta aktivni politik in profesor namreč od slušateljev zahteva spremljanje maš in poročanje o morebitni politični dejavnosti duhovnikov med obredi. Prof. Lukšič v tem ne vidi nič spornega, saj ne vodijo poimenskih evidenc. Tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference Andrej Saje pa opozarja, da še vedno "določen politični krogi pri nas razumejo Cerkev kot politično inštitucijo".
V navodilih za izdelavo protokola, ki jih je podal prof. Lušič, je tako zapisano, da bodo študentje "pojem politike za tokratno rabo omejili na razmerje Cerkev, stranka, politična skupnost" in, da bodo "prek predstavnikov teh institucij pri verskem obredu v vseh cerkva in verskih skupnosti ter po njem opazovali obnašanje predstavnikov omenjenih institucij." Kot je zapisano v nadaljevanju protokola, morajo študentje opazovati in si zabeležiti, ali je "vodja obreda pozval navzoče, naj se udeležijo volitev" oziroma, ali je "vodja obreda navzoče pozval, naj se udeležijo volitev in volijo za določenega kandidata, ki ga je opisal". Tretje vprašanje je še bolj določeno, saj si morajo študentje zabeležiti, ali je "vodja obreda navzoče pozval, naj volijo za določenega kandidata z imenom in/ali priimkom" oziroma, ali je "vodja obreda navzoče pozval, naj mu sledijo na volitve takoj po obredu in jih je dejansko povedel na volitve".
Študentje pa naj v raziskavi ne bi spremljali le vodje obreda, ampak naj bi po obredu spremljali obnašanje občanov ter si zapisali, "ali so po obredu nekateri občani javno pozvali zbrane, naj volijo določenega kandidata".
Protokol o preučevanju verskih obredov v vseh cerkva ne poteka prvič, je potrdil prof. Igor Lukšič. Študente je angažiral za spremljanje obnašanja duhovnikov že na zadnjih parlamentarnih in lokalnih volitvah. "Sam sem študente opozoril, da naj jih ne zanimajo ime in priimek," je razložil Lukšič, ki je prepričan, da gre za najboljši način za vpogled v neko zgoščeno politično situacijo. Raziskava se ne osredotoča na eno versko skupnost niti se ne vodi nikakršnih evidenc. Za podpredsednika SD pa je razlog, da verskih ustanov niso obvestili o sami raziskavi, zgolj metodološki.
Dr. Andrej Saje, tajnik Slovenske škofovske konference in njen tiskovni predstavnik, je pojasnil, da "so take metode uporabljali v komunističnem režimu, ko so hodili poslušat župnike, kako pridigajo in so jih potem prijavljali". Sicer pa Cerkev po njegovih besedah opozarja vernike na krščansko dolžnost udeležbe na volitvah kot skrbi za skupno dobro, nikakor pa vernikov ne usmerja k temu, koga naj volijo. Cerkev je po Sajetovem "dolžna opozarjati na moralno sporne zadeve", saj so verniki hkrati tudi državljani. Sicer so po njegovem mnenju tovrstne raziskave danes brezpredmetne, razlog za takšno početje raziskovalcev pa vidi v tem, da določen politični krog pri nas razume Cerkev kot politično inštitucijo in "še vedno noče priznati, kakšna je narava Cerkve".
Pravnik dr. Rajko Pirnat meni, da bi se moral Lukšič kot politik izogibati raziskavi, "ki lahko vodi do uporabe v politične namene". Za Pirnata sicer zadeva ne bi bila tako sporna, če bi se obredov udeleževali posamezni študenti na lastno pobudo. Če pa gre za projekt, ki ga organizira fakulteta kot del študijskega procesa, to "po naravi stvari moti temeljno dejavnost cerkve t.j. duhovno oskrbo" in predstavlja poseg v svobodo veroizpovedi tistih, ki se z verskim namenom udeležujejo obredov.
All the contents on this site are copyrighted ©.