2007-10-16 15:57:46

Komentar


RIM (torek, 16. oktober 2007, RV) V teh dneh se državljani Republike Slovenije odločamo, komu bomo dali svoj glas, katerega predsedniškega kandidata bomo podprli in zakaj. Za vse državljane se prvi okvir razmišljanj nanaša na to, kdo je najbolj primeren kandidat za novega predsednika države, na sedaj veljavno ustavo Republike Slovenije in veljavni državni zakoni ter drugi zakonski podakti in predpisi. Predsednik Republike Slovenije je po ustavi prvi garant, porok sedaj veljavne ustave in celotnega pravnega sistema To pomeni, da ga ustava in zakoni uradno ščitijo, dokler ljudstvo preko svojih zakonodajnih zastopnikov, ali samo neposredno na referendumu, ne sprejme drugačne ustave ali zakonov. Po sedaj veljavni slovenski ustavi je predsednik Republike porok in simbol pravne države. Pravni izraz te predsednikove vloge v življenju države in naroda je dejstvo, da njegov podpis daje vsem zakonskim odločitvam dokončno pravno moč in veljavo. Vse to pa seveda v imenu ljudstva, ki ga je izvolilo.
Drugi okvir razmišljanj pred volitvami novega predsednika pa je bolj predstavniško politične narave. Prvi uradnik države predstavlja državo in narod na državni, notranji in mednarodni ravni, seveda v okviru pooblastil, ki mu jih daje veljavna ustava. K tem pooblastilom pa je nujno potrebno dodati dostojanstvo, vpliv in notranji ter mednarodni ugled predsednikove osebe. Na državni ravni se to kaže v nekem blagohotnem odnosu ljudi do predsednika in še bolj v sproščenem in skrajno zavzetem odnosu predsednika do vsakega državljana. Vsak dražavljan mora nekako doživeti, da ga prvi mož države spoštuje in zanj skrbi, da je celotno delovanje države na najboljši možen način v službi dostojanstva in najboljšega možnega razvoja ter blaginje vsakega državljana. Kljub temu, da predstavlja državo, njeno zakonodajo in oblast, je predsednik še bolj poklican, da vzbuja blagohotno in državotvorno držo v vseh državljanih, ker je država toliko močna in ugledna, kolikor jo ljudje cenijo in so prepričani, da jim je v oporo v njihovem življenju. Enako pomemben je ugled predsednika države na mednarodni ravni, kjer predstavlja Republiko Slovenijo kot mednarodno priznano državo, to je pravno celoto in enoto, ki deluje v okviru mednarodnih organizacij in s posameznimi državami po svetu. Predsedniki držav in zastopniki mednarodnih organizacij vseh stopenj dobijo vprvi vtis o Sloveniji in najbolj verodostojne informacije o slovenski stvarnosti prav od prvega uradnika slovenske države. Zato je ta vloga tako pomembna. Ni namreč zanemarljivo dejstvo, kdo in kako nas predstavlja. Ali to počne na osnovi preživetih ideologij, ali kar je še hujše, da tudi najvišji položaj v državi zlorabi za delovanje v duhu slabih zamisli tako za slovensko ljudstvo kot za človeštvo. Prvi uslužbenec države mora biti v službi ciljev in prizadevanj vsega ljudstva za lastno dobro in za blaginjo vsega človeštva tako, da na najboljši način in učinkovito deluje v krogih, kjer se snujejo in odločajo velike usmeritve za državo, Evropsko unijo in končno za vse človeštvo. Ko bi slovensko državo na teh ravneh zastopala oseba, ki deluje v duhu preživelih političnih zamisli, bi to pomenilo, da se je slovensko ljudstvo samo izključilo iz vodilne vloge v mednarodnih krogih v katere je pravno in politično sprejeta in vključena Republika Slovenija.
Kristjani na Slovenskem v teh in še drugih premislekih tudi upoštevamo naša krščanska prepričanja, krščanske vrednote, ki so nas doslej oblikovale, nas sedaj navdihujejo in nam vlivajo utemeljeno upanje, da bomo z njihovo notranjo močjo uspešno delovali tudi v prihodnosti, kot smo to doslej, posebno še v času polstoletne vojne z najbolj grobo obliko diktature 20. stoletja, s svetovnim komunizmom. Zmaga nad to zmoto človeštva je bila najboljše priporočilo za samostojno državo in vstop Republike Slovenije v evropske združevalne procese kot pravnomočna članica Evropske unije. In ni golo naključje, da so nam v teh prizadevanjih najbolj in odločilno pomagale vlade, politiki, narodne in mednarodne organizacije, ki zavračajo diktature in se navdihujejo v krščanskih vrednotah. Prav tako ni zanemarljivo dejstvo, da so prav take politične skupine na najrazličnejših ravneh danes v sami diamantni konici evropskih in drugih združevalnih procesov po svetu. Dobra odločitev na presedniških volitvah ne bo le potrditev demokracije doma, ampak tudi na evropski in svetovni ravni.All the contents on this site are copyrighted ©.