2007-10-12 17:51:28

Izjava slovenskih škofov pred predsedniškimi volitvami


SLOVENIJA (Petek, 12. oktober 07 RV) – Slovenski škofje so pred letošnjimi predsedniškimi volitvami pripravili izjavo, v kateri so vse vernike in plemenito misleče ljudi povabili k udeležbi na volitvah ter k treznemu premisleku, komu dati glas. Škofje so zapisali, da so volitve državljanska in krščanska dolžnost ter najboljša priložnost, da pokažemo, da je država naša skupna zadeva in da smo zanjo vsi odgovorni. Ker gre za prihodnost Slovenije in vseh njenih državljanov, nam ne more biti vseeno, kakšno je in kakšno bo v prihodnje politično, gospodarsko, socialno in duhovno stanje v domovini. Slovenski škofje so pozvali, da se naj na predsedniško mesto izbere človeka z jasnim državniškim čutom in visoko moralno zavestjo; človeka, ki bo predsedniško funkcijo opravljal s pravim dostojanstvom, človeka z jasno vizijo prihodnosti naše dežele; človeka, ki bo znal zastaviti svojo besedo za spoštovanje slehernega državljana, za pravičnost in poštenost na vseh področjih življenja; človeka, ki bo s svojim delovanjem ustvarjal ozračje medsebojnega razumevanja, solidarnosti, sodelovanja, svobode in spoštovanja ter bo deloval za Slovenijo upanja, življenja in poštenja. V izjavi so škofje navedli misli blaženega škofa Antona Martina Slomška, ki jih je zapisal ob nekih volitvah: »Odprite oči, oglejte si in dobro premislite, koga boste volili. Izvolite si može po Božji volji, modre in pravične. Ne izbirajte jih po njihovih sladkih obljubah, zakaj kdor preveliko obeta, malo izpolni. Izberite si može po njihovih dosedanjih delih. Volite modro, izvolite dobro!«
Poslanica slovenskih škofov vernikom in plemenitim ljudem ob letošnjih volitvah za predsednika države ima nov stil in vrsto pomembnih poudarkov.
Stil je zelo nagovorni, tekoč in niza vsebinske vidike ob tem pomembnem dogodku. Udeležba na volitvah je za kristjane in plemenite ljudi državljanska in krščanska dolžnost, ker kristjan z oddanim glasom sooblikuje državo in skupno življenje vseh državlanov. Država za kristjana nikakor ni odmišljena stvarnost, ampak danost, ki ne le odločilno sooblikuje njegovo življenje, ampak je po Božji previdnosti tudi sredstvo, pozitivno ali negativno, odrešenja do konca časov. In v tem smislu je sodelovanje pri oblikovanju te stvarnosti obvezno v duhu krščanskega nauka v celoti, posebno pa v duhu sodobnega družbenega nauka Cerkve. Ta namreč s teološkega, družbenega in političnega vidika zelo jasno opisuje, kako naj kristjani spreminjamo politično, gospodarsko, socialno in duhovno stanje vsak v svoji domovini. Evangelij namreč vsebuje odrešenjsko sporočilo tudi na vseh teh ravneh. To pa tudi pomeni, da kristjan ne more in ne sme sprejeti šizofreničnega pristopa do javne in zasebne sfere življenja. Povsod kjer je in deluje, to počne v moči osebne krščanske celovitosti.
Ko škofje v izjavi preidejo v opis lika, osebnosti in vloge državnega predsednika, zelo konkretno opišejo njegovo vlogo, dolžnosti, pričakovanja in poslanstvo najvišje službe v državi. Na prvo mesto postavijo njegov državniški čut. Tega mora ne le imeti, ampak je moral že prej dokazati, da je dejansko ustvarjal sedanjo državo in pri tem osebno veliko tvegal, tudi življenje. Tukaj naj posebej poudarimo priporočilo škofov, da mora novi predsednik delati za Slovenijo upanja, življenja in poštenja. In nikakor ni naključen tudi navedek iz spisov našega blaženega škofa Slomška, ki imajo sedaj, ko ga je Cerkev razglasila za blaženega še posebno vsebinsko težo.
All the contents on this site are copyrighted ©.