2007-10-11 17:44:33

Člani pobude za pravično in kakovostno šolstvo objavili deset zahtev


LJUBLJANA (Četrtek, 11. oktober 07 RV) - Člani pobude za pravično in kakovostno šolstvo so na osnovi 41. in 57. člena Ustave Republike Slovenije, ki govorita o pravici do svobodne izbire izobraževanja s strani otrok in njihovih staršev, ter uresničevanja 26. člena Splošne deklaracije človekovih pravic, kjer je govora o pravici do izobrazbe otrok, sprejeli deset stališč:
1. Vzgojno-izobraževalno delo mora biti usmerjeno k vsestranskemu razvoju človeške osebnosti v telesni, duševni in duhovni razsežnosti.
2. Vzgojno-izobraževalno delo mora pospeševati razumevanje strpnosti in prijateljstva med vsemi narodi in med rasnimi ter verskimi skupinami.
3. Vzgojno-izobraževalno delo naj temelji na evropskih temeljih judovsko-krščanske, grško-rimske in novoveške kulture ter na osnovi teh gradi sodobne dosežke evropske civilizacije na področju psihologije in pedagogike.
4. Starši si v krogu svoje družine prizadevajo, da bi svojim otrokom z vso ljubeznijo in znanjem ustvarili temelje za nadaljne vzgojno-izobraževalno delo v javnih ali zasebnih izbraževalnih ustanovah.
5. Starši imajo pravico do izbire in izobraževanja svojih otrok. Država je dolžna tej pravici ustvariti konkretne, v praksi uresničene pogoje.
6. Kvalitetno šolstvo temelji na celoviti izgradnji človeka v znanstvenem, umetnostnem in duhovnem smislu.
7. Kvalitetno in sodobno šolstvo mora razvijati socialno in družbeno občutljivega človeka, ki je odprt za duha solidarnosti in medgeneracijski dialog kot temeljnih principov za graditev osebne, medosebne, lokalne in globale pravičnosti.
8. Kvalitetno in sodobno šolstvo mora omogočati temelje za vseživljenjsko učenje.
9. Kvalitetno in sodobno šolstvo naj temelji na vrednotah, ki razvijajo vsestransko duhovno in intelektualno osebnost, ki vključuje temeljne prvine ljubezni – intuicije – vizije – vere v človeka in presežnost zemeljske stvarnosti v dimenzijo Božjega/Svetega.
10. Navedene ugotovitve ne morejo biti uresničene brez pluralizacije pedagoških modelov, ki postanejo možne šele ob vzpostavitvi zadostne mreže zasebnih šol ob že obstoječi merži javnih.
V nadaljevanju so podpisniki zapisali, da pričakujejo, da se bo položaj staršev davkoplačevalcev popolnoma izenačil, ne glede na to ali so njihovi otroci v javnih ali zasebnih šolah ali zavodih. Od pristojnih državnih oblasti tudi pričakujejo, da bodo vztrajale pri vzpostavljanju vedno boljših pogojev za šolstvo v celoti. Kot komentar k tej pohvalni pobudi skupine državljanov za pravično in kakovostno šolstvo naj povemo, da je zelo žalostno, da se državljani Republike Slovenije na pragu tretjega tisočletja morajo boriti za kakovostno in sodobno šolstvo sredi civilizirane Evrope, še več v sami evropski zvezi. Slovenska levica in liberalci se očitno strašno bojijo umnih, svobodnih, izobraženih, podjetnih in za duhovne razsežnosti odprtih državljanov. Tako ponovno kažejo, da jim ni mar za mlade rodove in njihova pota v prihodnost. Prav tako jih ne briga zavzetost staršev za svoje otroke, ker jim ne želijo dati dobre izobrazbe, ampak jim na vso silo hočejo oprati mlade možgane z ideologizirano šolo tudi potem, ko je zgodovina dokazala, da ideologizirana šola mlade ljudi ne osvobaja in jih ne usposablja za dobre strokovnjake in znanstvenike, ki si z močjo duha ustvarjajo zdrav odnos do narave in njenih bogastev in do lepih ter osrečujočih odnosov do Boga in bližnjega, ki edini dajejo smisel in trajno vrednost življenju. V vsem prizadevanju slovenske levice in liberalcev je prozorno prisotno neko globoko in sovražno razpoloženje do naravne nadarjenosti slovenskega življa. Takim držam se miselno in duševno zdrav del naroda mora odločno upreti in tako početje obsoditi v vseh pogledih, tudi na ustanovni, politični in javnomnenjski ravni. Ta tako pomebna razsežnost slovenske sedanjosti in prihodnosti mora postati odločujoči dejavnik pri odločanju na presedniških in vseh ostalih prihodnjih volitvah, ker je razvijanje miselnega kapitala slovenskega ljudstva preveč pomembna zadeva, da bi jo anarhistično nastrojeni posamezniki in politčine grupacije podcenjevale in uničevale tudi z napačno zastavljenim privatnim in javnim šolskim sistemom.All the contents on this site are copyrighted ©.