2007-10-10 17:49:04

Nadškof Celestino Migliore v Združenih narodih o revščini in družbeni nepravičnosti


NEW YORK (Sreda, 10. oktober 07 RV) – Stalni opazovalec Svetega sedeža pri Združenih narodih nadškof Celestino Migliore je na 62. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov včeraj govoril o revščini in družbeni nepravičnosti. Opozoril je predvsem na nove oblike revščine v današnjem času in Združene narode pozval, naj boj za zmanjšanje revščine vključijo v vse socialne in gospodarske politike. Nadškof Migliore je govoril tudi o pomenu izobraževanja.
Predstavnik Svetega sedeža je spomnil na mednarodno razpravo o revščini in poudaril, da je pogovor o teh temah ključnega pomena, hkrati pa je opozoril, da se gospodarske in socialne politike v tej obravnavi ne sme ločevati. Migliore je dejal, da je bilo v teh razpravah govora tudi o težavah, povezanih z zunanjimi dolgovi revnih držav in o upravljanju svetovnih financ. Beseda je tekla tudi o stanjih, ki povzročajo ali povečujejo revščino, kot so vojne, korupcija, prekupčevanje z drogami in trgovina z ljudmi. V zadnjih 12-tih letih je po njegovih besedah sicer bilo čutiti stremljenje k zmanjšanju neenakosti med bogatimi in revnimi ter med razvitimi državami in državami v razvoju, vendar pomembnejši premiki globalne gospodarske rasti, ki bi koristili revnejšim slojem, niso doseženi.
Nadškof Migliore je govoril tudi o novi revščini, ki se kaže predvsem v velikih razlikah v dohodkih, in opozoril na njene posledice. Pomanjkanje sredstev vodi v razkroj družbenih odnosov in povezanosti, kar je nujno potrebno za varovanje človekove celostne osebnosti in dostojanstva, je dejal Migliore in dodal, da so žrtve teh posledic predvsem starejši ljudje, bolniki brez zavarovanja, nezaposleni in nekvalificirani delavci, nadalje priseljenci, ki ne morejo najti zaposlitve, ali ženske in otroci, ki trpijo zaradi razpadlih družin. Nadškof Migliore je opozoril, da svet danes trpi zaradi neravnotežja med družbenim in gospodarskim razvojem in napredkom. V tem oziru sta še vedno uporabna Kopenhagenska deklaracija in Program delovanja, je dejal Migliore, saj predlagata ukrepe za premagovanje odrinjenosti na rob družbe in ustvarjanje pogojev za gospodarski razvoj, ki bo ustrezal vsem.
Nadškof Migliore je prepričan, da je skrb za družbeno enakopravnost in pravičnost predvsem naloga posameznih vlad. Kljub temu pa je tudi mednarodno skupnost spodbudil k vzpostavljanju takšnih pogojev, ki bodo ugodni za rast gospodarstva v vseh državah. Predvsem je izpostavil potrebo po izobraževanju. Izobraževanje je namreč temelj vseh družbenih politik, je dejal Migliore in dodal, da ta vrednota seže onstran gospodarskega razvoja ter posameznikom in narodom omogoča osnovati takšne medsebojne odnose, ki temeljijo na vzajemnem spoštovanju in prijateljstvu. Izobražena družba, je dodal nadškof, tudi lajša boj zoper korupcijo, ki spodkopava možnost gospodarske rasti za najrevnejših. Poleg tega pa pomaga ustvarjati pravni okvir, ki je odprt za pravico do imetja in svobodnega podjetništva ter ki istočasno omogoča izvrševanje socialnih in gospodarskih pravic vsem ljudem. Nadškof Migliore je zaključil, da morata cilja odprava revščine in polno uživanje temeljnih socialnih pravic biti vključena v vse gospodarske in razvojne politike.All the contents on this site are copyrighted ©.