2007-10-04 18:09:20

Sveti oče sprejel poverilna pisma novega veleposlanika Republike Italije pri Svetem sedežu


VATIKAN (Četrtek, 4. oktober 07 RV) – Papež Benedikt XVI. je danes sprejel novega veleposlanika Republike Italije pri Svetem sedežu, Antonia Zanardija Landija, ki mu je izročil poverilna pisma. Sveti oče je izrazil zadovoljstvo nad tesnimi vezmi med Republiko Italijo in Svetim sedežem, kasneje pa pojasnil razmerje med Cerkvijo in državo. Pri tem je poudaril, da je edini namen katoliške Cerkve služiti človeku na podlagi Jezusovega nauka. Sklicujoč se na načelo drugega vatikanskega cerkvenega zbora, je poudaril, da sta politična skupnost in Cerkev samostojni in pri svojem delu neodvisni ena od druge; obe pa sta v službi istih človeških bitij. Kljub temu, da sta pri svojem delovanju ena od druge neodvisni, pa sta Cerkev in država povabljeni k sodelovanju pri prizadevanju za napredek človeštva in skupno dobro, je dejal Benedikt XVI. in dodal, da Cerkev za dosega tega cilja ne zahteva nikakršnih privilegijev in si ne obeta nikakršnih ekonomskih ali socialnih koristi, pač pa je njen edini namen služiti človeku. Cerkev ni in noče biti politični agent, je dejal papež, želi pa, da država in družba sprejmeta njeno posebno naravo. Le tako bo zmogla svobodno izvrševati svoje poslanstvo za dobro ljudi, tako vernih kot nevernih. Sveti oče si želi, da bi Cerkev in država Italija lahko sodelovali na vseh ravneh delovanja, ne le pri ohranjanju kulturne in duhovne dediščine, temveč tudi pri iskanju novih možnosti in sredstev, ki bodo zmogla uspešno reševati izzive postmoderne dobe. Med slednjimi je papež izpostavil zaščito človeškega življenja na vseh njegovih razvojnih stopnjah, varovanje človekovih pravic in pravic družine, nadalje ustvaritev solidarnega sveta, spoštovanje stvarstva ter medkulturni in medverski dialog.
Papež je vesel, ker država Italija in Vatikan na mnogih področjih dobro sodelujeta. Med drugim je hvaležen tudi za prijaznost in podporo italijanskega naroda Petrovemu nasledniku. Veleposlanik Antonio Zanardi Landi je Svetemu očetu prinesel pozdrave italijanskega predsednika Giorgia Napolitana, za katere se je Benedikt XVI. zahvalil. Italiji je zaželel napredek in razvoj. Italijani morajo ostati zvesti načelom, ki so jih navdihnila v zgodovini. Z zagovarjanjem človekovih in krščanskih vrednot lahko veliko prispevajo k dobremu za vso mednarodno skupnost, je dejal Sveti oče. Človekove in krščanske vrednote so namreč po njegovih besedah bistveno oblikovale državo Italijo, njeno kulturo in državljansko in duhovno zgodovino ter so nasploh nujen del popolne države. Benedikt XVI. je še izrazil željo, da bi tudi katoliška Cerkev v Italiji civilno družbo še naprej oskrbovala s tistim, kar je resnično, dobro in lepo. Cerkev naj na podlagi evangeljskih vodil razsvetljuje vsa področja človekovega delovanja in skrbi za skupno dobro, je še dejal papež. Antonio Zanardi Landi pa je izrazil veselje, da lahko poverilna pisma izroči prav na praznik svetega Frančiška Asiškega, ki je zavetnik Italije. To ni srečno naključje, temveč znamenje, ki mi vliva pogum za opravljanje novega poslanstva, je dejal Zanardi Landi. Poudaril je pomenljivo zbliževanje države Italije in Svetega sedeža na področju mednarodne politike, predvsem usmerjenost obeh k skrbi za mir na svetu. Novi italijanski veleposlanik pri Svetem sedežu je še dejal, da Italijani, tako verni kot neverni, še vedno čutijo potrebo po nauku Cerkve in po sporočilih, ki prihajajo od Petrovega naslednika.All the contents on this site are copyrighted ©.