2007-10-02 17:18:16

Poročilo o razvoju družine v Evropi 2007


BARCELONA (Torek, 2. oktober 07 RV) – Konec septembra so v Španiji predstavili Poročilo o razvoju družine v Evropi 2007. Predstavila ga je Lola Velarde, predsednica Evropske mreže institucij za družinsko politiko (IPF). Prvo poročilo o razvoju družine v Evropi je bilo predstavljeno Evropskemu parlamentu lansko leto. Od takrat sta se Evropski uniji pridružili dve novi državi članici in nekateri kazalci, med njimi tudi družinska politika, so se spremenili. Dopolnjeno poročilo je pripravila ekipa strokovnjakov z različnih področij. V njem so podrobno izpostavljeni in razčlenjeni pomembnejši kazalci, ki osvetljujejo položaj družine v državah Evropske unije. Poročilo svari pred tako imenovano evropsko demografsko zimo, opozarja na nizko rast prebivalstva, neenakomerno porazdeljenost in očiten upad števila prebivalcev v vzhodno-evropskih državah. Na pozitivno rast prebivalstva v državah Evropske unije vpliva predvsem priseljevanje. Poročilo navaja predvidevanja, da se bo na celini po letu 2025 začel upad prebivalstva. Evropska družba se namreč stara: delež prebivalstva starega nad 65 let je večji od deleža prebivalcev mlajših od 14 let. Kot enega od razlogov za padanje stopnje rojstev v Evropi poročilo navaja splav. Vsako leto se splavi 1.2 milijona otrok, kar pomeni en splav na vsako peto nosečnost. Poročilo prav tako izpostavlja vedno manjše število porok, ki se je v zadnjih dvajsetih letih zmanjšalo za 22 odstotkov. Ljudje se poročajo vedno bolj pozno, v povprečni starosti 29 let. Dodaten razlog je tudi porast ločitev: po podatkih se vsakih 30 sekund loči en zakonski par. Nezanemarljiv je tudi podatek, da se skoraj 2 milijona otrok rodi izven zakonske zveze. Lola Velarde je dejala, da so težave, s katerimi se soočajo evropske družine, v zadnjih letih postale hujše. Po njenih besedah Evropa izgublja bitko za družino. Velardejeva je predstavila tudi nekaj predlogov za rešitev stanja, ki jih ponujajo evropske institucije, predvsem Evropska mreža institucij za družinsko politiko (IPF). Izpostavila je večjo zavest in občutljivost za omenjeno problematiko pri Ekonomskem in socialnem svetu OZN, ki spodbuja osrednjo vlogo družine v socialni in ekonomski politiki, k čemur sta po njenih besedah veliko pripomogla nemško predsedovanje Evropski uniji in evropsko ministrstvo za družino. Poudarila pa je, da Evropska komisija nima ne sveta za družinsko politiko ne nekega opazovalnega organa ne bele knjige o družini. Zavedanje, kako resna je družinska problematika, je neenakomerno porazdeljena tudi po evropskih državah. Medtem ko nekatere imajo ministrstvo za družino, je v drugih družinska politika potisnjena v ozadje. Evropska mreža institucij za družinsko politiko (IPF) predlaga neizogibno pripravo socialnih, ekonomskih, kulturnih meril, ki bodo družini v Evropi omogočila prihodnost, je izjavila Velardejeva.All the contents on this site are copyrighted ©.