2007-10-02 17:13:47

Nadškof Mamberti na 62. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov


NEW YORK (Torek, 2. oktober 07 RV) – Tajnik Svetega sedeža za odnose z državami, nadškof Dominique Mamberti, je včeraj spregovoril na 62. zasedanju Generalne skupščine Organizacije združenih narodov, ki poteka v New Yorku. Govoril je največjih izzivih sveta, kot so dialog med narodi, mir in varnost, odzivanje na potrebe ljudi in gojenje bratskih odnosov. Poudaril je, da Združeni narodi pri svojem delu nikoli ne smejo pozabiti na človekovo dostojanstvo. Spomnil je na bližajočo se 60. obletnico obstoja Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki še vedno ni povsod spoštovana. Zavedati se je potrebno, je dejal Mamberti, da pravice, zapisane v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah ne temeljijo na človekovi volji in niso stvar države ali javnih oblasti, temveč izvirajo iz narave, ki je bila človeku podarjena. Zato je po Mambertijevih besedah ena najpomembnejših nalog Združenih narodov zagotoviti spoštovanje naravne pravice do življenja. To pa zahteva tudi odpravo kulture smrti, ki jo danes gojijo nekatere družbene skupine, in ukinitev smrtne kazni. Ponovno moramo potrditi vrednote, ki so bile izpostavljenje ob ustanavljanju Organizacije združenih narodov. Prihodnje generacije je potrebno zavarovati pred vojno, utrditi je potrebno zaupanje v človekove pravice in dostojanstvo človekove osebe. Le tako bo omogočeno spoštovanje mednarodnega prava in pospeševanje družbenega napredka, je poudaril Mamberti. Nadškof je govoril tudi o mednarodnih odnosih. Opozoril je na nevarnost terorizma in pozval k dialogu med narodi različnih kultur in verstev. Dialog je namreč pri vzpostavljanju miru in prenovi vezi med narodi po njegovih besedah neizbežno sredstvo. Hkrati je izrazil upanje za doslednejše spoštovanje verske svobode, k čemur morajo prispevati tudi verniki sami. Verski voditelji in verniki morajo pokazati, da skrbijo za mir in zavračajo nasilje. Zastopati morajo stališče, da vera ne more biti izgovor za spore in nasilje. Jasno morajo povedati, da sta nasilje in vojna v popolnem nasprotju z vero, je dejal Mamberti in dodal, da uporaba nikakršne sile ne prinaša trajnostne rešitve na nobenem področju. Opozoril je še na tragične razmere v Darfurju in Iraku, na spore med Izraelci in Palestinci, na stanje v Libanonu in Mjanmaru.Nadškof Mamberti ocenjuje, da je mnogo težav sodobnega časa potrebno pripisati gospodarski in družbeni nepravičnosti. V imenu Svetega sedeža je izrazil zaskrbljenost, ker razvite države revnim ne ponudijo takšnih finančnih in trgovinskih pogojev, ki bi pospešile njihov razvoj. Nadškof je še spomnil na besede papeža Pavla VI., ki je pred 40-timi leti v okrožnici Populorum Progressio zapisal, da je razvoj drugo ime za mir. Ko je govoril o odnosih med ljudmi, je Tajnik Svetega sedeža za odnose z državami dejal, da je na področju enakopravnosti med spoloma v zadnjem času bil narejen korak naprej. Pozval je k vzdrževanju že doseženega in k posebni zaščiti pravic otrok, družine in preseljencev.All the contents on this site are copyrighted ©.