2007-10-02 17:29:13

Na Irskem izšel Vodnik po kompendiju družbenega nauka Cerkve


IRSKA (Torek, 2. oktober 07 RV) – Na Irskem je izšel Vodnik po Kompendiju družbenega nauka Cerkve. Napisal ga je Padraig Corkery, ravnatelj podiplomskega študija in predavatelj moralne teologije na Univerzi sv. Patrika na Irskem. Namen Vodnika je na poljuden način približati vsebino Kompendija družbenega nauka Cerkve, ki ga je leta 2004 izdal Papeški svet za pravičnost in mir. Na predstavitvi Vodnika, ki je potekala minulo sredo v Dublinu, je spregovoril tudi irski nadškof Diarmund Martin. Dejal je, da je kljub II. Vatikanskemu koncilu zanimanje za katoliški družbeni nauk zbledelo in da se mnogi niso strinjali z izbiro termina nauk. Pogosta so bila tudi mnenja, da bi družbeni nauk Cerkve moral biti oblika družbene etike, ki bi jo lahko sprejeli ljudje različnih nazorov, tako verskih kot neverskih. Nadškof je poudaril, da je za vernike laike pomembno, da se obrnejo nazaj h koreninam, da bodo lahko v vsakdanjem življenju v svetu izpolnjevali svojo dolžnost kristjana in oznanjali Evangelij ter z zgledom pričevali o življenju, ki je zakoreninjeno v Kristusu. Irska družba in irska demokracija lahko po nadškofovih besedah veliko pridobita od nove generacije katoliških laikov, ki so pripravljeni in sposobni oblikovati javno mnenje ter z življenjem, ki temelji na Jezusovem sporočilu, prispevati k oblikovanju vrednot, ki omogočajo pluralizem v irskem političnem in družbenem življenju. Nadškof Martin je pojasnil naravo Cerkvenega družbenega nauka in dejal, da ne gre za knjigo receptov ali za seznam že v naprej pripravljenih odgovorov na aktualna družbena in politična vprašanja. V njem so na enem mestu predstavljena načela in merila, ki izvirajo iz Evangelija in se nanašajo na današnji čas. Njihov namen je, da kristjanom pomagajo oblikovati osebna stališča in odgovorno življenjsko držo, da bi tako prispevali k uresničevanju evangelijskih idealov v sodobni kulturi. Katoliški družbeni nauk političnim odločitvam ne odvzema tveganosti, temveč v njih vnaša smisel, idealizem, celovitost in resničnost. Družbeni nauk Cerkve je občudovanja vredno orodje, s pomočjo katerega se oblikuje skupnost, je dejal irski nadškof. Avtor Vodnika po Kompendiju družbenega nauka Cerkve je izrazil željo, da bi vodnik po kompendiju bralce seznanil z bogastvom katoliškega družbenega nauka in jih spodbudil h konkretnim dejanjem. Tako bi ustvarili družbo, v kateri bi njeni pripadniki živeli v vzajemni slogi in ohranjali dar človeškega življenja.All the contents on this site are copyrighted ©.