2007-09-11 17:30:57

Papeški slovenski zavod pripravil simpozij o mariborskem škofu dr. Ivanu Tomažiču


RIM (Torek, 11. september 07 RV) – Slovenska teološka akademija in Papeški slovenski zavod sta letos pripravila “Tomažičev simpozij”, ki se je začel danes v Slovenskem papeškem zavodu in bo trajal do petka. Dr. Ivan Jožef Tomažič je bil škof v Mariboru. Rodil se je 1. avgusta 1876, pri Sv. Miklavžu pri Ormožu. Filozofijo in teologijo je študiral v Innsbrucku. V duhovnika je bil posvečen 5. decembra 1898, pomožni škof v Mariboru je postal 1. avgusta 1928, ordinarij pa 1. avgusta 1933. Mariborsko škofijo je vodil do svoje smrti, 26. februarja 1949.
V štirih dneh, kolikor bo trajal simpozij, se bo zvrstilo 30 predavateljev, ki bodo z raznih zornih kotov osvetlili njegovo življenjsko delo, miselne tokove v katerih je živel, velike zgodovinske spremembe, ki jih je doživel in osvetlili posege, ki jih je vnesel v svoj čas. Filozofijo in teologijo je študiral v času, ko se je vesoljna Cerkev spoprijela z modernizmom, to je z miselno težnjo, da je krščansko skrivnost in nauk treba razlagati le s pomočjo pozitivne znanstvene miselnosti in z njeno metodo, ki sloni zgolj na človeških podmenah in nima ničesar nadnaravnega v sebi. V nemškem miselnem prostoru je bila takrat zelo prisotna težnja, naj krajevne Cerkve gredo čim dalje stran od Rima. Na zgodovinski ravni je doživel razpad Avstrogrske monarhije, dve svetovni vojni in pojav novih diktatorskih režimov, komunizma, fašizma in nacizma. Kot škof je deloval v Mariboru v času srbizacije Jugoslavije, nacistične okupacije, po vojni do smrti pa v komunistični diktaturi. Že ti podatki povedo, da je živel in deloval v zgodovinsko in versko prav gotovo izredno zahtevnem obdobju. V teh dneh bomo v naših oddajah s pomočjo predavateljev vsaj delno razgrnili življenjsko delo tega velikega mariborskega škofa.All the contents on this site are copyrighted ©.