2007-09-05 18:01:10

Poslanica Svetega očeta udeležencem III. Evropskega ekumenskega srečanja


VATIKAN (Sreda, 5. september 07 RV) – V Vatikanu so danes objavili besedilo daljše poslanice, ki jo je Sveti oče podpisal 20. avgusta letos. Naslovljena je na kardinala Petra Erdoeja, predsednika Sveta evropskih škofovskih konferenc in na pastorja Jean-a Arnolda de Clermont-a, predsednika Konference evropskih Cerkva.
Sveti oče na začetku poslanice takoj zapiše, da je srečanje v Sibiu pomembno za evangelizacijo v Evropi in da so izbrali dobro temo, ko so se odločili, da bodo molili, se srečevali in pogovarjali, v kakšnem pomenu je Kristus luč, ki sveti vsem ljudem, in kako naj razumemo, da je upanje za ponovno zedinjevanje Evrope.
V nadaljevanju Sveti oče najlepše pozdravlja vse udeležence in spomni, da je papež Janez Pavel II. pogosto ponavljal, da se je Katoliška Cerkev nepreklicno napotila na pot ekumenizma, pozorno posluša Gospodovega Duha, ki nas uči, kako naj pozorno beremo znamenja časov. Verovati v Kristusa, je učil papež Janez Pavel II., pomeni hoteti edinost, hoteti edinost pomeni hoteti Cerkev.
Večji del sporočila je Sveti oče namenil naštevanju in razumevanju tolikih znamenj časa, med katerimi je navedel I. Evropsko ekumensko srečanje v Baslu, nato II. v Gradzu, in navedel misel iz papeške spodbude Na pragu novega tisočletja, kjer pokojni papež pravi, da se resičen dialog tke le tam, kjer ne le teče beseda, ampak jo ljudje tudi poslušajo in kjer se ob poslušanju ljudje med seboj tudi srečajo. Papež Benedikt XVI. svojo poslanico zaključi z mislijo, da se moramo kristjani dobro zavedati naše skupne naloge, da namre v Evropo in v svet ponesemo Kristusovo luč, ki naj sveti pred možmi in ženami našega časa; ne naša luč, ampak Kristusova luč. Boga zato prosimo za edinost in mir za Evropejce in dokažimo svoj prispevek za napredek družbe v Evrop, na vzhodu in na zahodu. Srečanje v Sibiu pa naj vsem pomaga, da bomo skupaj presegli lažno samozadostnost, odtujenost in duhovno okusili skupni temelj naše vere.All the contents on this site are copyrighted ©.