2007-08-30 19:54:12

Avdienca Svetega očeta. Kateheza o sv. Gregorju iz Nise


(Sreda, 29. avgust 07 RV) Sveti oče se je dopoldne zaradi velikega števila romarjev srečal z verniki na Trgu sv. Petra. Svojo katehezo je posvetil sv. Gregorju iz Nise, velikemu teologu iz Kapadocije. Po pozdravih vernikov v raznih jezikih je vse pozval k ohranjevanju narave.
Sv. Gregor iz Nise, je dejal na začetku kateheze papež, je s svojim bratom Bazilijem in prijateljem Gregorjem Nazijanškim, eden velikih teologov v Kapadociji v četrtem stoletju. V veri sta ga vzgajala brat Bazilij in sestra Makrina. Po poroki se je posvetil poučevanju. Po ženini smrti je izbral asketsko življenje. Pozneje je postal škof v mesu Nisa, kjer je bil goreč dušni pastir in priljubljen v krščanski skupnosti. Po smrti brata Bazilija je prevzel njegovo duhovno dediščino in je odločujoče prispeval k zmagi prave vere nad herezijami.
Sv. Gregor iz Nise je bil med vodilnimi škofi na koncilu v Carigradu leta 381, ki je razglasil versko resnico, da je Sveti Duh pravi Bog in izhaja iz Očeta in Sina. Po koncilu mu je cesar Teodozij zaupal izvedbo reorganizacije Cerkve in druge zahtevne naloge.
V svojih teoloških spisih je Gregor iz Nise posebno mesto posvetil človekovi veličini in lepoti, ker je človek ustvarjen, da bi vladal in dopolnjeval stvarstvo. Človekova lepota je odsvit Božje lepote, uči sv. Gregor iz Nise. Cilj človekovega bivanja pa je, da motri in občuduje Boga v njegovi vsemogočnosti, ker človek samo v Bogu lahko najde svoje zadovoljstvo. Da bi lahko že na zemlji doživljal in živel v Bogu, je človek poklican, da v duhovnem življenju vedno bolj napreduje. Človek se v tem življenju popolnoma uresniči, uči sv. Gregor iz Nise, ko živi sveto in je dejansko svet.
Po pozdravih vernikov v raznih jezikih, je papež tudi danes posebej nagovoril mlade, bolnike in novoporočence. Herojski zgled sv. Janeza Krstnika, čigar mučenitvo danes obhajamo, naj vas spodbuja, dragi mladi, da boste svojo prihodnost načrtovali v popolni zvestobi Evangeliju. Vam, dragi bolniki, pa naj pomaga, da se boste pogumno soočali s trpljenjem in v križanem Kristusu našli vedrino in tolažilno pomoč. Herojski zgled sv. Janeza Krstnika naj vodi tudi vas, dragi novoporočenci, v globoko ljubezen do Boga in med vami, da boste vsak dan okušali tolažilno veselje, ki izvira iz medsebojnega darovanja samega sebe.
Na koncu srečanja z verniki na Trgu sv. Petra je papež Benedikt XVI. na vse naslovil naslednji poziv: »V teh dneh nekatera zemljepisna področja uničujejo težke naravne nesreče. V mislih imam poplave v nekaterih vzhodnih deželah, kot tudi uničujoče požare v Grčiji in Italiji ter drugih evropskih državah. Vpričo tako dramatičnih stisk, ki so povzročile številne človeške žrtve in ogromno materialno škodo, smo zelo zaskrbljeni nad neodgovornim ravnanjem nekaterih, ki ogrožajo varnost oseb in uničujejo naravno bogastvo, dragoceno dobrino vsega človeštva. Pridružujem se vsem, je zaključil papež svoj poziv, ki upravičeno obsojajo takšna kriminalna dejanja in vabim vse, da molijo za žrtve teh tragedij.«
All the contents on this site are copyrighted ©.