2007-08-30 19:30:59

Škofje ob meji Argentina-Urugvaj molili in razmišljali, kako bolje sodelovati med narodi


URUGVAJ (Četrtek, 30. avgust 07 RB) – Pet škofov ob meji med Argentino in Urugvajem se je zbralo v Fray Bentosu v Urugvaju, kjer so skupaj molili in razmišljali kako okrepiti dobre sosedske odnose, da bodo pospešili tudi gospodarsko in drugo sodelovanje in izmenjave. »Skupen pogled vere nam sredi izzivov utrjuje prepričanje, da je potrebno skupaj hoditi tako v težkih kot veselih urah življenja. Skupno dobro, ki združuje oba naroda mora preiti v celoviti, solidaren in možen razvoj«, je rečeno v skupni izjavi, ki so jo sestavili po srečanju. Škofje so v izjavi najprej našteli težave, ki ogrožajo razvoj in lepo sožitje. Te so: nerazumevanje in spori, izgon družinskih članov iz družine, premalo prijateljstva med ljudmi, oviranje svobodnega gibanja oseb, dobrin in uslug. Vse to slabi potrebno bratstvo in tradicionalne izraze skupne zgodovine, ki sta jih obe ljudstvi v zgodovini delili.
Nato škofje naštejejo tri sklope razlogov za spremembe na bolje. Prvi je ta, da kot državljani želijo dejavno sodelovati v vedno večjem povezovanju, ki postavlja v središče pogovor kot metodo in sredstvo teh procesov. Kot kristjani so nadalje poklicani, da sebi in drugim dokažejo, da smo vsi otroci istega Očeta in zato med seboj bratje. Nebeški Oče nas je spravil med seboj po Jezusu Kristusu in njegovem nauku. Kristus nas vsak dan vabi, da gradimo svet, ki bo dom za vse. Kot škofje pa si prizadevamo, da z molitvijo prosimo Gospoda za luč, moč in pogum, da se bomo napotili na pota solidarne edinosti med narodi. Vztrajno si tudi prizadevamo, da bomo navdihnili naše skupnosti, da bodo živele dejavno, odgovorno in v krščanskem duhu, je rečeno v izjavi škofov iz argantisko-urugvajske meje.
All the contents on this site are copyrighted ©.