2007-08-27 18:17:21

Zadnje priprave na srečanje mladih v Loretu


LORETO (Ponedeljek, 27. avgust 07 RV) – Srečanje mladih v Loretu bo sicer pretežno srečanje italijanskih mladih katoličanov, ki pa se jim bodo pridružili mladih iz raznih držav. Ti so že v Italiji in so gostje italijanskih škofij, od koder se bodo te dni skupaj z italijanskimi prijatelji podali v Loreto, kjer se bodo srečali med seboj in s Svetim očetom Benediktom XVI.
Na vsebinski ravni organizatorji romanja mladih v Loreto vztrajno naglašajo, da to ni neko »malo Svetovno srečanje mladih«, ampak je romanje mladih italijanskih kristjanov v Loreto prvi pomembnejši dogodek v triletnem mladinskem pastoralnem programu, ki ga je pripravila Italijanska škofovska konferenca. Prvo leto 2006-2007 tega obsežnega programa, je posvečeno poslušanju mladih, ki bodo prišli na srečanje s Svetim očetom in prisluhnili njegovemu sporočilu. V enaki meri bo papež Benedikt prisluhnil mladim, ki bodo prišli na srečanje z njim. Obojestransko poslušanje ima velik namen: popeljati krščanske skupnosti, mlade, duhovnike, vzgojitelje in druge, ki delajo z mladimi, izven dosedanjih okolij, da bi z mladimi vzpostavili nove odnose. V prvem letu tega obširnega programa je srečanje mladih s Svetim očetom silno pomemben dogodek na vsebinski ravni, pa tudi natolikih drugih področjih. Do sedaj so dali velik poudarek dejstvu, da je vsako zbiranje in druženje kristjanov na nek način vedno usmerjeno v utrjevanje skupnosti in njenih mnogih vezi, ki jo tvorijo in gradijo, mladim pa dajo zavest, da so v takšni skupnosti doma, da je krščanska skupnost za mladega kristjana pravi dom, kjer raste kot oseba, predvsem pa kot mlada oseba, ki veruje in začne živeti iz osebne vere.
Na praktični ravni so to uredili tako, da bo 80% mladih romarjev v času romanja v Loretu živelo pri družinah in v župnijah. Ta vidik je zelo prisoten tudi v vseh bogoslužnih srečanjih, od molitvenih do evharističnih. V ta namen so mašna besedila in berila ista, kot jih bodo v nedeljo 2. septembra, to je 22. nedeljo med letom, molili vsi katoličani. Zato bo 150 škofov imelo zelene mašne plašče, nad 2000 duhovnikov bo somaševalo z zelenimi štolami. Obhajilo bo delilo 600 bogoslovcev iz vseh italijanskih bogoslovnih semenišč. Načelo pripadnosti skupnosti je tudi prisotno na finančni ravni. Vsak romar si romanje plača sam, mladi pa so tudi izvedli nabirke za kritje stroškov organizacije. V to je treba tudi všteti prostovoljno delo, ki je ogromno za izvedbo tako številčnega srečanja. Glede varnosti je prišla na pomoč država. Stroške za oder, ki je velik 2000 kvadratnih metrov, delno krije Italijanska škofovska konferenca, delno pa mladi z zbranim denarjem. Prevoze, snago in drugo je prevzel Narodni odbor za civilno zaščito, ki je tudi dal na razpolago 2 milijona evrov. 80.000 mladih bo lahko zastonj potovalo z 9. posebnimi vlaki in vsemi medmestnimi vlaki v pokrajini Marche. Ostale vlake Italijanskih železnic je najel pripravljalni odbor dogodka za 250.000 evrov.
All the contents on this site are copyrighted ©.