2007-08-26 18:55:09

Nagovor Svetega očeta pred molitvijo Angelovega češčenja


(Nedelja, 26. avgust 07 RV) Papež Benedikt XVI. je v nagovoru pred molitvijo Angelovega češčenja z verniki na dvorišču papeške letne hiše v Castelgandolfu na kratko razložil Jezusovo naročilo učencem in nam, naj si prizadevamo, da vstopimo skozi ozka vrata, ker bodo mnogi želeli, pa ne bodo mogli. Kaj pomenijo torej »ozka vrata«?, se je vprašal Sveti oče. Zakaj mnogi ne bodo mogli vstopiti? Gre morda za prehod, ki je dostopen le izbranim? Takšno razumišljanje je med ljudmi vedno prisotno. Vedno je prisotna skušnjava in mislimo, da je izpolnjevanje verskih dolžnosti vir privilegijev ali posebne gotovosti. Jezusovo sporočilo pa dejansko pove nekaj čisto drugega. Jezus namreč jasno pove, da se vsi lahko zveličajo, toda pot do zveličanja je za vse ozka. Tu ni privilegiranih. Vstop v večno življenje je vsem odprt, toda ta vstop, ta vrata so ozka, ker so zahtevna, vstop v večno življenje zahteva prizadevanje, odpoved, mrtvičenje, preseganje lastne sebičnsoti.
Tudi danes nas evangelij vabi naj gledamo v prihodnost, ki nas čaka in na katero se moramo pripravljati med našim romanjem po zemlji. Odrešenje, ki ga je Jezus s svojo smrtjo in vstajenjem uresničil je za vse, je vesoljno. On je edini Odrešenik in vse vabi na gostijo nesmrtnega življenja. Toda pod enim in istim pogojem za vse: to je prizadevati si, da hodimo za Kristusom, ga posnemamo in vzamemo nase, kot je storil on, svoj križ ter posvetimo svoje življenje v službo bratom. To je eden in edini, vsesoljni pogoj, da vstopimo v nebeško življenje. Ob poslednji sodbi bomo sojeni na osnovi naših del. Tisti, ki »delajo krivico«, bodo izključeni, tisti pa, ki so delali dobro in iskali pravico, bodo sprejeti. Ne bo dovolj, da se kdo razglasi za Jezusovega prijatelja. Pravo prijateljstvo z Jezusom se izraža za načinom življenja, z dobroto srca, s ponižnostjo, blagostjo in usmiljenjem, ljubeznijo do pravice in resnice, z iskrenim in poštenim prizadevanjem za mir in spravo. To bi lahko imenovali razspoznavno znamenje, »našo osebno izkaznico«, ki nas okvalificira kot pristne Jezusove »prijatelje«; to je naš »potni list«, s katerim bomo lahko vstopili v večno življenje.
Dragi bratje in sestre, je zaključil papež svoj nagovor pred opoldansko molitvijo, če hočemo tudi mi vstopti skozi ozka vrata, se moramo potruditi, da bomo majhni, to je ponižni v srcu kot Jezus. Kot Marija, njegova in naša Mati. Ona je prva hodila za Jezusom po križevem potu in je bila vzeta v nebeško slavo, kot smo se pominjali pred nekaj dnevi. Krščansko ljudstvo jo kliče Vrata nebeška. Prosimo jo, naj nas vodi v naših dnevnih odločitvah po poti, ki vodi k »nebeškim Vratom«.
All the contents on this site are copyrighted ©.