2007-08-23 19:38:39

Papeški svet za medverski dialog in Svetovni svet Cerkva začela pripravo pravilnika za evangelizacijo.


TOULOUSE (Četrtek, 23. avgust 07 RV) – Papeški svet za medverski dialog in Svetovni svet Cerkva sta začela projekt za pripravo pravilnika, ki bi vseboval smernice in navodila za evangelizacijo. Navodila ali pravilnik želi ohraniti ravnotežje med versko svobodo in svobodo oznanjevanja ter širjenja vere. Okrog 30 predstavnikov različnih krščanskih veroizpovedi se je od 8. do 12. avgusta zbralo v Toulouse-u, v Franciji, kjer so razpravljali o pripravi temeljnih smernic za evangelizacijo. Na srečanju je sodeloval tudi Robert LeGall, nadškof v Toulouse-u, in izrazil upanje, da bo pravilnik zagotovil vzajemno spoštovanje tistih, ki so v službi svoje veroizpovedi in hkrati ohranjajo pravico do širjenja in razlaganja svoje vere. Prvi zaključki in dogovori so bili sprejeti že lani maja, ko sta se v Toulouse-u sestali delegaciji Vatikana in Svetovnega sveta Cerkva. Takrat so v poročilu zapisali, da je verska svoboda temeljna pravica, ki je ni mogoče kršiti in ni prenosljiva, ter je lastna vsakemu človeku, v vsaki državi in po vsem svetu. V nadaljevanju piše, da verska svoboda vključuje svobodo do prakticiranja vere, svobodo širjenja nauka vere pripadnikom iste veroizpovedi in drugim vernikov, ter tudi svobodo sprejeti drugo vero po lastni svobodni odločitvi. Po poročanju Svetovnega sveta Cerkva pravilnik za evangelizacijo vsebuje tudi nekaj konkretnih predlogov, kot so: odklanjanje in zavračanje neetičnih namenov, ranljivih ljudi ne izkoriščati - kot so otroci in invalidne osebe - ter opravljanje humanitarnega dela brez prikritih motivov. Svetovna evangelijska zveza, v katero je vključenih vrsta krščanskih organizacij in krščanskih verskih skupnosti, je v Toulouse-u izrazila pripravljenost pridružiti se Vatikanu in Svetovnemu svetu Cerkva pri pripravi pravilnika. Svetovni svet Cerkva je izjavil, da so ključna izhodišča, na katerih bi pravilnik moral temeljiti, že oblikovana. Nanašajo se na splošno razumevanje spreobrnitve, pričevanje, poslanstvo in evangelizacijo ter skrb za človekovo dostojanstvo. Izpostavljajo pa tudi vprašanja, kot sta: razlika med prisiljeno spreobrnitvijo in evangelizacijo, ravnotežje med pooblastilom za evangelizacijo in pravico do izbire veroizpovedi. Odgovorni pobudniki projekta predvidevajo, da bo pravilnik s smernicami in navodili dokončan do leta 2010. Prihodnje leto načrtujejo srečanje, kjer bodo oblikovali osnutek pravilnika.
All the contents on this site are copyrighted ©.