2007-08-22 19:11:23

Pastirsko pismo škofov v Ekvadorju


EKVADOR (Sreda, 22. avgust 07 RV) – V Ekvadorju bodo 30. septembra volitve članov ustavodajne skupnščine, ko bo okrog 9 milijonov volivnih upravičencev izbralo 130 njenih članov. Ker gre za silno pomemben politični dogodek v deželi, je tamkajšnja Škofovska konferenca v pastoralnem pismu vernikom zapisala, da sedaj »ekvadorsko ljudstvo potrebuje nov etični, družbeni, politični in gospodarski zagon«. Škofje tudi pišejo, da bo ustavodajna skupščina morala narediti konec nepravilnostim, ki so se v zadnjih letih kar vrstile in mora ustvariti tirnice za reforme, ki jih Ekvador še kako potrebuje. Glede izbire članov ustavodajne skupščine pa škofje pišejo, da je pri izbiri potrebno upoštevati »naravo tega predstavništva«, v katerem je nujno potrebna »strokovnost in moralno dostojanstvo«, zato je pri izbiri med kandidati potrebno upoštevati, da »je Ekvador večnarodna in večkulturna država, in da se njene štiri regije na ustavodajni ravni morajo med seboj povezovati, dopolnjevati in medsebojno spodbujati«. To bi bila splošna merila, ki jih mora vsebovati nova ustava.
Člani Škofovske konference Ekvadorja nato naštejejo vrsto prvin, ki jih naj volivci upoštevajo, ko bodo izbirali med kandidati za ustavodajno skupščino. Izbrani kandidat mora biti oseba, ki je trdno zakoreninjena v poštenosti, ki se zaveda, da mora delati za skupno dobro z vizijo prihodnosti in jo ne pogojujejo trenutne koristi. Novi člani morajo tudi jasno pokazati, da državi in narodu želijo z ustavo zagotoviti »kakovostno vzgojo za vse, ki jo prežema svoboda in pluralnost v okviru celotnega prebivalstva in da to ljudstvo sprejema. Nadalje so kandidati poklicani, da branijo versko svobodo, da spoštujejo vest in svobodo misli v duhu sodobne laičnosti. Škofje svoje pastoralno pismo zaključijo z mislijo, da bodo državljani na ta način položili temelje novi pravni državi, ki si jo že dolgo vsi želijo in si zanjo prizadevajo. Gre za pravno državo, ki bo sposobna zagotoviti javno in zasebno moralo, preglednost v delu in izvajanje zakonov ter pravičnosti.
All the contents on this site are copyrighted ©.