2007-08-20 19:16:25

Sveti sedež goji upanje glede doseganja razvojnih ciljev v novem tisočletju


VATIKAN (Ponedeljek, 20. avgust 07 RV) – Vatikan je z upanjem gleda na izjavo mednarodne skupnosti, da bo izpolnila obljubo o doseganju razvojnih ciljev v novem tisočletju, ter pokazala več volje za mednarodno solidarnost. Papeški svet za pravičnost in mir se je pozitivno odzval na novico, da je Ban Ki-moon, generalni sekretar Združenih narodov, konec julija podprl predlog britanskega predsednika vlade Gordona Browna, da bi vrh G8 naslednje leto razpravljal o razvojnih ciljih novega tisočletja. Z ozirom na predlog, je generalni sekretar Združenih narodov podprl težnjo za konstruktivno in večjo povezanost med skupino osmih ekonomsko najmočnejših držav ter Ekonomskim in socialnim svetom Združenih narodov. Cilji, ki so si jih zastavile članice Združenih narodov leta 2000, se nanašajo na zmanjšanje revščine na svetu in vzpostavitev trajnega razvoja do leta 2015. Izjava Papeškega sveta za pravičnost in mir iz 1. avgusta letos pravi, da se s cilji, ki so pogostokrat podcenjevani in neupoštevani, želi na svetovni ravni doseči prevzem odgovornosti za trajen razvoj vseh narodov. Leta 2007 se je o stanju ciljev novega tisočletja razpravljalo na več ravneh. Izjava še trdi, da se je leta 2000 zdela doba 15 let zadosten čas, da bi se dosegli naslednji cilji: odprava svetovne revščine, po vsem svetu zagotovljeno osnovno izobraževanje, podpiranje enakega dostojanstva in pravic med moškimi in ženskami, zmanjšanje smrtnosti novorojenčkov, boljši pogoji za materinstvo, boj proti boleznim, kot sta aids in malarija, zaščita okolja ter izboljšanje mednarodne solidarnosti in sodelovanja. Države so se najprej obvezale, da bodo naštete cilje dosegle pred letom 2000. Izjava Papeškega sveta trdi, da čeprav mednarodna skupnost ni dosegla vseh zadanih ciljev, so njihovi dosežki vidni. Prišlo je do izboljšanja na področju izobraževanja in zdravstva, prav tako tudi v zmanjševanju svetovne revščine. V vsakem primeru pa je potreben ponovni zagon, piše v izjavi. Po prepričanju Papeškega sveta za pravičnost in mir se poziv k obnovitvi sklepov, ki vodijo k izpolnitvi ciljev novega tisočletja, ne sme razumeti kot še ena priložnost za ponovitev skupnih namenov, ki se jih potem ne podpre s konkretnimi dejanji. Papež Benedikt XVI. je jasno povedal, da so predvsem razvite države poklicane, da v središče svojih zakonodaj postavijo odpravo velike revščine v mnogih državah ter uresničitev zastavljenih ciljev novega tisočletja. Čas za naivne obljube je minil, piše v izjavi Papeškega sveta za pravičnost in mir. Sklep, da bo vsaka država namenila 0.7% svojega bruto dohodka za razvoj revnih držav, je bil sprejet že leta 2001 v Bruslju, leta 2002 v Monterreyu in nato še v Johannesburgu. Če bi obljube držali, bi bilo za dosego ciljev novega tisočletja vsako leto na razpolago predvidenih 192 milijard dolarjev, kar je več kot polovico od trenutnih 78.6 milijard. Odločitev za novo razvojno stopnjo v mednarodnem sožitju, ki temelji na novi politični volji, ter sprostitev človeških virov in sredstev za pravo solidarnost in razvoj vseh narodov, je zadeva vseh, trdi Papeški svet za pravičnost in mir.
All the contents on this site are copyrighted ©.